บอกลา

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

บอกลา - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

ไม่เคยจะพึ่งไม่เคยพอใจ

 

ไม่เคยจะซึ้งกับคำใดใด

 

ที่ฉันบอก

 

มันมักจะเริ่ม

ด้วยการขึ้นเสียง

 

เมื่อเธอนั้นเริ่ม

เธอก็เริ่มเถียงฉันเริ่มกร่อย

 

แค่บอกลาแค่บอกมา

 

ไม่ต้องมาพูดจาวกวน

 

ต่อจากนี้มันสุดจะทน

 

ช่วยขอให้บอก

 

ไม่มีสิ่งใด

ที่ไม่เข้าใจ

 

ไม่ได้เสียใจ

 

ไม่มีหัวใจ

 

ต่อไป

เบื่อก็บอกลา

ไม่มีปัญหา

 

ไม่มีเวลา

ไม่หลั่งน้ำตา

 

ให้เธอ

ไม่มีสิ่งใด

ที่ไม่เข้าใจ

 

ไม่ได้เสียใจ

ไม่มีหัวใจ

ต่อไป

เบื่อก็บอกลา

ไม่มีปัญหา

 

ไม่มีเวลา

ไม่หลั่งน้ำตา

 

ให้เธอ

 

ไม่เคยจะพึ่งไม่เคยพอใจ

 

มันคงไม่ซึ้ง

หากเธอมีใครแอบซ่อนอยู่

 

เราควรจะเริ่ม

ทำการบอกลา

 

ก็เธอเป็นคนเริ่ม

เธอควรบอกมาว่าไม่รัก

 

แค่บอกลาแค่บอกมา

 

ไม่ต้องมาพูดจาวกวน

 

ต่อจากนี้มันสุดจะทน

 

ช่วยขอให้บอก

 

ไม่มีสิ่งใด

ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ

ไม่มีหัวใจ

ต่อไป

เบื่อก็บอกลา

ไม่มีปัญหา

 

ไม่มีเวลา

ไม่หลั่งน้ำตา

ให้เธอ

ไม่มีสิ่งใด

ที่ไม่เข้าใจ

 

ไม่ได้เสียใจ

ไม่มีหัวใจ

 

ต่อไป

เบื่อก็บอกลา

ไม่มีปัญหา

 

ไม่มีเวลา

ไม่หลั่งน้ำตา

ให้เธอ

 

บอกลา บอกมา

 

บอกลา ฉัน

 

ไม่มีสิ่งใด

ที่ไม่เข้าใจ

 

ไม่ได้เสียใจ

ไม่มีหัวใจ

 

ต่อไป

เบื่อก็บอกลา

ไม่มีปัญหา

 

ไม่มีเวลา

ไม่หลั่งน้ำตา

 

ให้เธอ

ไม่มีสิ่งใด

ที่ไม่เข้าใจ

 

ไม่ได้เสียใจ

ไม่มีหัวใจ

ต่อไป

เบื่อก็บอกลา

ไม่มีปัญหา

 

ไม่มีเวลา

ไม่หลั่งน้ำตา

 

ให้เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***