บอกลา

Silly Fools15 ม.ค. 2004

เนื้อเพลง

เพลง: บอกลา

ศิลปิน: Silly Fools

 

ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ

ไม่เคยจะซึ้งถึงคำใดๆ ที่ฉันบอก

มันมักจะเริ่มด้วยการขึ้นเสียง

เมื่อเธอนั้นเริ่ม เธอก็เริ่มเถียง ฉันเริ่มกร่อย

 

แค่บอกลาแค่บอกมาไม่ต้องพูดจาวกวน

ต่อจากนี้มันสุดจะทนช่วยขอให้บอก

 

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป

เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา

ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป

เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา

ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ

ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ ฉันคงไม่ซึ้ง

หากเธอมีใครแอบซ่อนอยู่

เราควรจะเริ่มทำการบอกลา

ก็เธอเป็นคนเริ่ม เธอควรบอกมาว่าไม่รัก

 

แค่บอกลาแค่บอกมา ไม่ต้องพูดจาวกวน

ต่อจากนี้มันสุดจะทน ช่วยขอให้บอก

 

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป

เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา

ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป

เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา

ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ

 

บอกลา บอกลา บอกลา ฉัน

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป

เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา

ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ

ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป

เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา

ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***