นโยบายการใช้คุกกี้

ปรับปรุงเมื่อ: 27 เมษายน 2563

 1. 1. คุกกี้คืออะไร
 2. 2. เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆอย่างไร?
 3. 3. ชนิดของคุกกี้
 4. 4. การจัดการคุกกี้
 5. 5. สัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตาม (Do Not Track)
 6. 6. การเชื่อมต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) และผู้ให้บริการรายอื่นตั้งค่าและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บ ดูแลข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน ส่งโฆษณา ให้บริการบทความ วิเคราะห์และจัดเก็บการใช้งานบนบริการ ยกตัวอย่างเช่น การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น หรือบริการอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกัน รวมถึงเราควบคุมเครื่องมือต่างๆอย่างไรจะถูกระบุไว้อยู่ด้านล่างนี้

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีเมล legal-ca@tencent.co.th

 • 1. คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ วางอยู่บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ระบุตัวตนและจดจำผู้ใช้งาน หรืออุปกรณ์เพื่อจะจัดเก็บข้อมูล เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะถูกแบ่งประเภทไปตามหน้าที่การใช้งานและวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน คุกกี้ปฏิบัติงาน คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิผล และคุกกี้สำหรับการตลาด

 • 2. เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆอย่างไร

  เราและหุ้นส่วนบุคคลภายนอกของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสำหรับข้อมูลการเข้าใช้บริการ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ รวมถึง

   - จดจำผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันจะช่วยให้เราระบุตัวตนได้ว่าท่านคือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้บนบริการของเรา หรือเก็บการตั้งค่า หรือข้อมูลที่ท่านเคยให้เราไว้

   - วิเคราะห์การใช้งานของท่านบนบริการของเรา เราสามารถใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อจะเข้าใจว่าผู้ใช้บริการใช้งานอะไรบ้างบนบริการของเรา หรือหน้าไหน ส่วนไหนของบริการที่เป็นที่นิยมที่สุด

   - นำเสนอโฆษณา โดยใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจโดยมาจากข้อมูลของท่าน (ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและหัวข้อเกี่ยวกับโฆษณาในนโยบายความเป็นส่วนตัว) และ

   - ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่นๆซึ่งจำเป็นในการดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินเมื่อท่านใช้บริการของเราซึ่งข้อมูลดังกล่าอาจถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยผู้ประมวลผลบุคคลภายนอกหรือผู้ประมวลผลด้านธุรกรรมทางการเงินของเราเอง ผู้ประมวลผลด้านธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้นอาจจัดให้มีคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับซึ่งทำให้ท่านสามารถทำการจ่ายเงินในครั้งต่อๆไปโดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่ท่านได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้ว

  โปรดสังเกตว่าเราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น แต่อาจจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมาด้วยผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้ผู้โฆษณาและหุ้นส่วนอื่นๆของเราวิเคราะห์ได้ว่าท่านและบุคคลอื่นๆใช้บริการเราอย่างไรเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม

  เราอาจอนุญาตให้ผู้โฆษณาและหุ้นส่วนบุคลภายนอกอื่นๆมาวางคุกกี้ เว็บบีคอน และแหล่ง เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ไว้บนบางบริการของเราเพื่อวิเคราะห์ว่าบริการเหล่านี้ถูกใช้อย่างไรและนำไปเสนอโฆษณา โปรดสังเกตว่าการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และแหล่ง เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของบุคคลภายนอกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง เราไม่อาจรับผิดชอบในการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และแหล่ง เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของบุคคลภายนอก

  คุกกี้ที่ทางเราใช้เรียกว่า first-party cookies ส่วนคุกกี้ที่ใช้โดยหุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกคือ third-party cookies โดยเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บโดย third-party cookies ได้และบริษัทอื่นๆจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บผ่านคุกกี้ของเราเช่นกัน

 • 3. ชนิดของคุกกี้

  เราขออธิบายเพิ่มเติมในตารางด้านล่างว่าเราใช้คุกกี้แต่ละประเภทอย่างไรบนบริการของเรา โดยทั้งหมดหรือบางส่วนของคุกกี้ (หรือเว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ) อาจอยู่บนบราวเซอร์ของท่าน บราวเซอร์ของท่านอาจสามารถปิดหรือจัดการคุกกี้และเว็บบีคอนได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าท่านทำเช่นนั้น เราอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความชอบของท่านได้และบริการบางส่วนของเราอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างที่สมควร

  ประเภทของคุกกี้ที่ใช้คำอธิบาย
  การระบุตัวตนคุกกี้นี้จะแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณเข้ามาใช้บริการของเรา เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้จะแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้สมาชิก เพื่อจะช่วยให้เรารับรู้ได้ว่าท่านได้เข้าใช้งานระบบสมาชิกและแสดงข้อมูลที่เหมาะกับท่าน
  การตั้งค่า

  เราใช้คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่างๆของท่าน เพื่อที่จะมั่นใจว่าบริการของเราเหมาะสมกับท่าน คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล เช่น ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือภูมิภาคที่ท่านอยู่ ยกตัวอย่างเช่น

  ·เราใช้คุกกี้ภายในบริการเพื่อบันทึกว่าท่านอ่านบทความใดบ้างและ

  · เตือนว่าเราส่งอะไรถึงท่านบ้างเพื่อป้องกันการส่งซ้ำซ้อน และ

  · บันทึกการตั้งค่าของท่าน (เช่น ขนาดตัวอักษร)เพื่อที่ว่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องของเราจะปรับการตั้งค่าดังกล่าวโดยอัติโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้งานอีกครั้ง

  หากท่านดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวซึ่งเก็บโดยคุกกี้การตั้งค่าอาจส่งผลให้ประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่จะไม่เป็นเป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการของเรา

  ความปลอดภัยเราใช้คุกกี้เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านและบริการของ และเพื่อป้องกันการฉ้อฉล อาชญากรรมหรือกิจกรรมอื่นๆที่น่าสงสัย ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้สามารถระบุได้ว่าท่านลงชื่อเข้าใช้สมาชิกบนบริการของเราในพื้นที่ประจำหรือไม่ และเพื่อป้องกันการแอบอ้างตัวตนและข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ
  ระบบเราใช้คุกกี้นี้เพื่อแสดงและปรับปรุงบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้ช่วยเหลือเราในการกรอกข้อมูลบัญชีของท่านล่วงหน้าขณะจะทำการลงชื่อเข้าใช้งานบนบริการของเรา ช่วยให้ท่านใช้บริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ประสิทธิผลเราใช้คุกกี้นี้เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้สามารถช่วยเรื่องการไหลเวียนของเราเตอร์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และประเมินความเร็วในการโหลดข้อมูลของบริการเราเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก เราอาจใช้คุกกี้นี้ในการบันทึกข้อมูลชั่วคราวบนบราวเซอร์ของท่านเพื่อที่จะสามารถโหลดข้อมูลและตอบสนองความเร็วได้มากขึ้นเมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา
  วิเคราะห์และวิจัยเราใช้คุกกี้นี้เพื่อติดตามและปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อช่วยเราหาข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิจัยและพัฒนาบริการหรือระบบใหม่ๆ ของเรา ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยเราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าท่านใช้บริการของเราอย่างไรและช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของท่านหรือผู้ใช้อื่นบนบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงเวลาที่ท่านใช้งานบริการเราในแต่ละครั้ง ตลอดจนหน้าและระบบไหนบ้างที่ท่านเข้ามาใช้บริการของเรา
  การโฆษณา

  เราใช้คุกกี้นี้เพื่อปรับปรุงโฆษณาของเราเพื่อนำเสนอให้เหมาะสมตามความชอบของท่าน ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้นี้ช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้นและติดตามว่าโฆษณาใดบ้างที่ท่านเปิดอ่านหรือดูบนบริการของเราและเข้าไปดูโฆษณานั้นๆของผู้โฆษณา

  ในกรณีเดียวกัน หุ้นส่วนของเราอาจใช้คุกกี้นี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราแสดงโฆษณาอย่างมีประสิทธิผล หรือให้ข้อมูลเราถึงการติดต่อระหว่างท่านกับผู้ลงโฆษณา

 • 4. การจัดการคุกกี้

  ท่านสามารถบริหารจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ได้ และคุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ถ้าท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่านอาจจะพบว่าระบบหรือบริการของเราอาจไม่สามารถบริการได้เต็มประสิทธิภาพ การตั้งค่าบนบนบราวเซอร์แต่ละประเภทค่อนข้างจะแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อจะบริหารจัดการคุกกี้ ท่านควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่าน

  เราเข้าใจว่าท่านอาจจะต้องการรู้จักคุกกี้มากขึ้น ดังนั้นเราจะจึงจะจัดหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ให้ท่านทราบ รวมถึงแต่ละประเภทจะถูกใช้อย่างไร และท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้อย่างไร บน www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ทั้งนี้โปรดเข้าไปยังไอคอนด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดที่จะปิดหรือลบคุกกี้สำหรับบราวเซอร์ทั่วๆไป ดังนี้

  เรายังมีการใช้เทคโนโลยีติดตามอื่นๆนอกเหนือจากคุกกี้ดังนี้

   - การแชร์ข้อมูลท้องถิ่น หรือ แฟลชคุกกี้ ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนข้อมูล บทความบนบราวเซอร์ โดยอโดบีแฟลช คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้ในการลงโฆษณาและบทความ วีดีโอ บนเว็บไซต์ เหมือนคุกกี้ประเภทอื่นๆทีจะเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน บางอันจะถูกใช้เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมแฟลช โดยแฟลชคุกกี้จะถูกลบได้จากภายในอโดบีแฟลชเท่านั้นไม่ใช่บนบราวเซอร์ กรุณาเข้าไปดูวิธีการจัดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านและลบแฟลชคุกกี้ได้ที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html

   - เว็บบีคอน: เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยภาพอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ ที่รู้จักในนามเว็บบีคอน (เรียกว่า ภาพพิกเซลเดี่ยว gifs และภาพกราฟิกโปร่งใส) ที่เราใช้เพื่อส่งคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา นับจำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้บริการ ให้บริการ และวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของโปรโมชั่น แคมเปญต่างๆที่เราจัดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เราอาจใช้เว็บบีคอนบนข้อความอีเมล์ด้านการตลาด หรือจดหมายข่าวเพื่อดูว่าอีเมล์ใดถูกเปิดอ่านหรือลิงค์ใดถูกกดเข้าไปบ้าง นอกจากนี้เว็บบีคอนยังถูกใช้เพื่อจัดส่งโฆษณาตามความสนใจหรือไอบีเอให้แก่ท่าน

   - เว็บเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลการใช้งานแอพพลิเคชั่น บริการของเราจะจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อช่วยเราตรวจสอบและป้องกันบริการของเรา วิเคราะห์การใช้งาน และปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะมีดังนี้

    ● ไอพีแอดเดรส และชนิดของบราวเซอร์

    ● ข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึงที่ระบุตัวตนของอุปกรณ์ (UDID) ที่อยู่ MAC ที่ระบุตัวตนสำหรับ ผู้โฆษณา (IFA) และที่ระบุตัวตนอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน หรือตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย

    ● ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์และข้อเท็จจริงทางเทคนิคอื่นๆ

    ● เมือง รัฐ และประเทศที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

    ● หน้าที่เข้าเยี่ยมชม บทความที่เปิดดู บันทึก

    ● ข้อมูลหรือข้อความที่กรอก หรือบันทึก

    ● ลิงค์ หรือปุ่มที่กดเข้าไปดู

    ● URLs ที่เข้าเยี่ยมชมก่อนหน้าและหลังจากใช้บริการของเรา

  นอกจากนี้ ท่านสามารถจัดการคุกกี้ต่างๆรวมถึงคุกกี้การโฆษณาและยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลกับหุ้นส่วนของเราสำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเรา หรือท่านสามารถจัดการคุกกี้ที่ใช้ในการโฆษณาและยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลของท่านโดยคลิกเข้าไปยังลิงค์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของหุ้นส่วนของเราด้านล่างนี้

  คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง/คุกกี้บุคคลที่สามชื่อผู้ให้บริการชื่อคุกกี้ประเภทคุกกี้วัตถุประสงค์เปิด/ปิด การใช้งานคุกกี้
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analyticswhole_dataวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้บริการใช้บริการในทวีปยุโรปคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analyticswmidยืนยันตัวตนเพื่อระบุตัวตนสมาชิกเพื่อใช้บริการ JOOX รวมถึงการฟังเพลง จัดการเพลลิสต์ ระบบ VIP และการคอมเมนต์คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analyticsuser_typeยืนยันตัวตนเพื่อระบุตัวตนสมาชิกเพื่อใช้บริการ JOOX รวมถึงการฟังเพลง จัดการเพลลิสต์ ระบบ VIP และการคอมเมนต์คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analyticscountryยืนยันตัวตนเพื่อระบุตัวตนสมาชิกเพื่อใช้บริการ JOOX รวมถึงการฟังเพลง จัดการเพลลิสต์ ระบบ VIP และการคอมเมนต์คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analyticssession_keyยืนยันตัวตนเพื่อระบุตัวตนสมาชิกเพื่อใช้บริการ JOOX รวมถึงการฟังเพลง จัดการเพลลิสต์ ระบบ VIP และการคอมเมนต์คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analyticsuser_langวิเคราะห์เพื่อจดจำการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้บริการ
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX AnalyticsIs_allow_pdpaวิเคราะห์เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้บริการยอมรับนโยบายคุกกี้
  คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งJOOX Analytics_saวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ แผนดำเนินงานตามธุรกิจและเพื่อพัฒนาการให้บริการของเรา เช่น
  - ข้อมูลการใช้งาน (ระยะเวลาการใช้บริการ หน้าเว็ปไซต์ที่เข้าถึง และกิจกรรมอื่นๆ)
  - ข้อมูลเนื้อหา
  - การโต้ตอบเหตุการณ์
  - ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Google Analytics จะเห็นเพียงข้อมูลในภาพรวม ซึ่งจะไม่สามารถระบุตัวตนโดยตรงได้ เช่น เพศ อายุ และตำแหน่งที่ตั้ง
  คุกกี้ของบุคคลที่สามGoogle AnalyticsGoogle Analyticsวิเคราะห์Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลอ้างอิงตามกิจกรรมต่างของผู้ใช้งาน รวมถึงนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ และจำนวนเพจที่เยี่ยมชม ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราพัฒนาบริการของเราคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่สามGoogle Analytics_gaวิเคราะห์เพื่อการใช้ในการแบ่งแยกผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการทำงานของเว็ปไซต์และทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่สามGoogle Analytics_gidวิเคราะห์เพื่อการใช้ในการแบ่งแยกผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการทำงานของเว็ปไซต์และทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
  คุกกี้ของบุคคลที่สามGoogle Analytics_gatประสิทธิภาพคุกกี้ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับ Google Universal Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
 • 5. สัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตาม (Do Not Track)

  บางบราวเซอร์ส่งสัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตามมายังเว็บไซต์ต่างๆ เนื่องจากขาดกระบวนการในการใช้ตีความสัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตามในอุตสาหกรรม เราจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือตอบสนองต่อสัญญาณนี้จากบราวเซอร์ได้ในตอนนี้ เรายังคงควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมต่อไป และจะตอบสนองต่อเรื่องสัญลักษณ์ที่ไม่ให้ติดตามเท่าที่จำเป็น

 • 6. การเชื่อมต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  บางบริการของเราอาจรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น ปุ่มกดถูกใจบนเฟสบุ๊ค และปุ่มแชร์ หรือปุ่มตอบสนองต่างๆ นอกจากนี้ท่านอาจจะเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ของท่านในการลงชื่อเข้าใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊คหรือลิงค์อินเพื่อเข้ามายังบริการของเรา ถ้าท่านเลือกที่จะเชื่อมต่อโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือบริการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เราอาจจะได้รับข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านจากบริการนั้นเพื่ออนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่ท่านเลือกจะแบ่งปันเมื่อท่านเชื่อมต่อด้วยบริการเหล่านี้

  บริการเหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่นเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม ไอพีแอดเดรส และอาจจะมีการตั้งค่าคุกกี้เพื่อที่จะให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบถึงความปลอดภัยหรือข้อมูลความเป็นส่วนตัวใดๆที่ถูกจัดเก็บโดยบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริการของบุคคลภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อ ใช้ หรือเข้าถึง ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกแบ่งปันผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์รายอื่น โปรดอย่าเชื่อมต่อบัญชืสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีของท่านบนบริการเรา และโปรดอย่าใช้ระบบแชร์ข้อมูลบนบริการของเรา