น้ำนิ่งไหลลึก

Silly Fools26 มี.ค. 2002

เนื้อเพลง

น้ำนิ่งไหลลึก - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

มันจะนิ่ง ๆ ๆ ซะก่อน

 

ก่อนพายุมันจะเริ่มลง

 

มันจะนิ่ง ๆ ๆ ไว้ก่อน

 

ก่อนทะเลมันจะมีฝน

 

อย่ามาลาม อย่ามาปาม

อย่ามาคอยเหยียดหยาม

 

และมาหน้าตัวเมียคอยเลียฉัน

 

อย่ามางี่ อย่ามาเง่า

อย่ามาแกล้งทำเป็นเศร้า

แล้วมาโง่งี่เง่าในสายตาฉัน

 

ช่วยเพลา ๆ

ความก้าวร้าวลดลงหน่อย

 

หากมันบ่อยชัก

จะกร่อยชักรำคาญ

 

พอฉันดีชักทำตัวเป็นสุนัขบ่อย

 

อย่าปล่อยให้กร่อยกันอย่างนั้น

 

นิ่งเข้าไว้

 

บอกใจให้เย็นไว้ก่อน

 

แต่หากมันทนไม่ไหว

 

อย่าบอกว่าไม่เคยบอกกัน

 

ว่ามันจะ

นิ่งเข้าไว้

บอกใจให้เย็นไว้ก่อน

 

แต่หากมันทนไม่ไหว

 

อย่าบอกว่าไม่เคยบอกกัน

 

ว่ามันจะ

นิ่ง ๆ ๆ ซะก่อน

 

ก่อนที่ฟ้ามันจะมืดลง

 

และฉันจะนิ่ง ๆ ๆ ไว้ก่อน

 

ก่อนที่เรื่องมันจะขื่นขม

 

อย่ามาลาม อย่ามาปาม

อย่ามาคอยเหยียดหยาม

และมาหน้าตัวเมียคอยเลียฉัน

 

อย่ามางี่ อย่ามาเง่า

อย่ามาแกล้งทำเป็นเศร้า

แล้วมาโง่งี่เง่าในสายตาฉัน

 

ช่วยเพลา ๆ

ความก้าวร้าวลดลงหน่อย

 

หากมันบ่อยชัก

จะกร่อยชักรำคาญ

 

พอฉันดีชักทำตัวเป็นสุนัขบ่อย

 

อย่าปล่อยให้กร่อยกันอย่างนั้น

 

นิ่งเข้าไว้

 

บอกใจให้เย็นไว้ก่อน

 

แต่หากมันทนไม่ไหว

 

อย่าบอกว่าไม่เคยบอกกัน

 

ว่ามันจะ

นิ่งเข้าไว้

 

บอกใจให้เย็นไว้ก่อน

 

แต่หากมันทนไม่ไหว

 

อย่าบอกว่าไม่เคย

บอกกันอย่างนั้น

 

ช่วยเพลา ๆ

ความก้าวร้าวลดลงหน่อย

 

หากมันบ่อยชัก

จะกร่อยชักรำคาญ

 

พอฉันดีชักทำตัวเป็นสุนัขบ่อย

 

อย่าปล่อยให้กร่อยกันอย่างนั้น

 

นิ่งเข้าไว้ บอกใจให้เย็นไว้ก่อน

 

แต่หากมันทนไม่ไหว

 

อย่าบอกว่าไม่เคยบอกกัน

 

ว่ามันจะ

นิ่งเข้าไว้

 

บอกใจให้เย็นไว้ก่อน

 

แต่หากมันทนไม่ไหว

 

อย่าบอกว่าไม่เคย

บอกกันอย่างนั้น

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***