ตูมตาม

Silly Fools15 ม.ค. 2004

เนื้อเพลง

เพลง: ตูมตาม

ศิลปิน: Silly Fools

 

ลืม ไม่เคยลบลืม เป็นค่ำคืนที่ฉันยังคงฝังจำ

อยู่ ดั่งถูกเฝ้าดู ใครเฝ้ามองไม่รู้ จากข้างหลัง

 

สายตาของเธอนั้น มองมาที่ทางฉัน

ถึงหุ่น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ ของเธอ

 

สายตาที่วาบหวามทำให้หัวใจฉัน

มันเต้น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ เหลือเกิน

 

สายตาเธอบาดหัวใจแทบขาด

สวยเกินไปกว่า กว่าใคร

ฉันเลยลำบายหัวใจแห้งพาก

สายตาเธอบาด บาดใจ

 

แสงสาดไปสีแดง เธอครอบงำฉันไว้

ภายใต้แสงไฟ ร้อนดั่งถูกเผาไฟ

ตึงสายตาคู่นั้นออกจากฉัน

 

สายตาของเธอนั้น มองมาที่ทางฉัน

ถึงหุ่น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ ของเธอ

 

สายตาที่วาบหวาม ทำให้หัวใจฉัน

มันเต้น ตูมๆ ตามๆ ตูมๆ ตามๆ เหลือเกิน

 

สายตาเธอบาดหัวใจแทบขาด

สวยเกินไปกว่า กว่าใคร

ฉันเลยลำบายหัวใจแห้งพาก

สายตาเธอบาด บาดใจ

 

เธอมันเหมือนเธอบอกใจฉัน

ด้วยสายตาบาดใจนั้น

ให้หัวใจเก็บไปฝัน ใจฉันอยู่ที่เธอ

 

สายตาเธอบาดหัวใจแทบขาด

สวยเกินไปกว่า กว่าใคร

ฉันเลยลำบายหัวใจแห้งพาก

สายตาเธอบาด บาดใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***