บ้าบอ

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

บ้าบอ - Silly Fools

 

อยากได้ก็ให้หากไม่สูงเกินไป

อยากกลายไปเป็นดาว

แถมเดือนไป

 

ขอให้เธอพอใจฉันให้ได้เพียงเท่านี้

 

ต้องการแค่ไหนก็จะให้เธอไป

ตอบแทนด้วยดอกไม้

ด้วยหัวใจ อาจจะน้อยเกินไป

 

แต่ให้ได้เพียงเท่านี้

 

ไม่เคยพอใจเลยซักที

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

อาจใช่ อาจไม่

อาจจะค้างคาใจ

กรีดเลือดกรีดเนื้อ

ก็จะให้ไป

 

ขอให้เธอพอใจ

 

ฉันให้ได้เพียงเท่านี้

 

ต้องการแค่ไหน

ก็จะให้เธอไป

ตอบแทนด้วยดอกไม้

ด้วยหัวใจ อาจจะน้อยเกินไป

 

แต่ให้ได้เพียงเท่านี้

 

ไม่เคยพอใจเลยซักที

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

จะรัก แค่ไหนไม่เคยพอ

 

เธอต้องการมากไปกว่านั้น

 

ดีและพร้อมก็ไม่พอ

 

เธอต้อง

 

เธอต้องการมากไปกว่านั้น

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ

 

ที่จะรักคนที่ บ้าบอ

 

ให้รักแล้วไม่เคยพออย่างเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***