เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก

Silly Fools29 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก

ศิลปิน: Silly Fools

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับหัวใจ

มันเกี่ยวกับที่ว่างข้างใน ที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียว

มันเกี่ยวกับความหวาน ฝันหวานอยู่อย่างนั้น

มันเกี่ยวกับความฝัน ที่มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียว

เพราะแม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป

และแม้จะทำ ทำทุกอย่าง

เผื่อมีทางจะรั้งเธอเอาไว้

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป

กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว

เพราะแม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป

และแม้จะทำ ทำทุกอย่าง

เผื่อมีทางจะรั้งเธอเอาไว้

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

กลั้นไม่ไหว กลั้นไม่ไหว... กลั้นไม่ไหว...

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียวมอง

ร่ำร้องจะไปให้ห่าง

คำพูดที่เคยหวาน กลับเป็นคำถากถาง

จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***