บ้าบอ

Silly Fools29 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: บ้าบอ

ศิลปิน: Silly Fools

อยากได้ก็ให้ หากไม่สูงเกินไป

อยากกลายไปเป็นดาว แถมเดือนไป

ขอให้เธอพอใจ ฉันให้ได้เพียงเท่านี้

ต้องการแค่ไหน ก็จะให้เธอไป

ตอบแทนด้วยดอกไม้ ด้วยหัวใจ

อาจจะน้อยเกินไป แต่ให้ได้เพียงเท่านี้

ไม่เคยพอใจเลยสักที

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ...

อาจใช่ อาจไม่ อาจจะค้างคาใจ

กรีดเลือดกรีดเนื้อ ก็จะให้ไป

ขอให้เธอพอใจ ฉันให้ได้เพียงเท่านี้

ต้องการแค่ไหน ก็จะให้เธอไป

ตอบแทนด้วยดอกไม้ ด้วยหัวใจ

อาจจะน้อยเกินไป แต่ให้ได้เพียงเท่านี้

ไม่เคยพอใจเลยสักที

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

จะรัก แค่ไหนไม่เคยพอ

เธอต้องการมากไปกว่านั้น

จะดีและพร้อมก็ไม่พอ

เธอต้องการมากไปกว่านั้น

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

บ้าบอ ฉันคงไม่บ้าพอ ที่จะรักคนที่บ้าบอ

ให้รักแล้วไม่เคยพอ อย่างเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***