Lady

25 Hours16 ธ.ค. 2015

เนื้อเพลง

Lady - 25 HOURS

เธอนั้นไง เจอเธอครั้งเดียวก็รู้ว่าเธอนั้นไง

แค่ส่งสายตาเธอก็ได้ใจฉันไป ได้ใจฉันไป ทั้งๆที่ไม่รู้ตัว

 

ธรรมดา เธอทำผู้หญิงทั้งโลกให้ธรรมดา

 

ผู้ชายทุกคนก็คงไม่ละสายตา ไม่ละสายตา เวลาที่อยู่ใกล้เธอ

 

You're so sexy lady รู้ไหมใจฉันละลาย

Sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย

 

Stop me baby make me crazy

 

ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

 

You're so sexy lady รู้ไหมใจฉันละลาย

Sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย

 

Stop me baby make me crazy

 

ใครว่านางฟ้าอยู่แค่บนฟ้า

 

ฉันระแวง ถ้าใครใกล้เธอรู้ไหมว่าฉันระแวง

 

ฉันจะไม่ยอมไม่ปล่อยให้ใครวิ่งแซง ให้ใครวิ่งแซง ไม่ยอมให้อยู่ใกล้เธอ

 

ลืมไม่ลง ถ้าใครได้เจอเธอคงจะลืมไม่ลง

 

มองเธอแล้วเพลินเพลิน 25 ชั่วโมง คงลืมไม่ลง โอเธอช่วยหยุดฉันที

 

You're so sexy lady รู้ไหมใจฉันละลาย

 

Sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย

 

Stop me baby make me crazy

 

ใครว่านางฟ้าอยู่บนฟ้า

You're so sexy lady รู้ไหมใจฉันละลาย

 

Sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย

Stop me baby make me crazy

ใครว่านางฟ้าอยู่แค่บนฟ้า

 

ธรรมดา เธอทำผู้หญิงทั้งโลกให้ธรรมดา

 

ผู้ชายทุกคนก็คงไม่ละสายตา ไม่ละสายตา เวลาที่อยู่ใกล้เธอ

 

You're so sexy lady รู้ไหมใจฉันละลาย

 

Sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย

 

Stop me baby make me crazy

 

ใครว่านางฟ้าอยู่แค่บนฟ้า

You're so sexy lady รู้ไหมใจฉันละลาย

 

Sexy lady เธอนุ่มนวลเกินบรรยาย

Stop me baby make me crazy

 

ใครว่านางฟ้าอยู่แค่บนฟ้า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***