โลกใบใหม่

25 Hours18 ม.ค. 2016

เนื้อเพลง

เพลง: โลกใบใหม่

ศิลปิน: 25 Hours

 

ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม

ไม่รู้ฉันกลัว เมฆก้อนใหญ่

ท้องทะเล ก็ดูสดใส

ไม่รู้ฉันกลัว คลื่นลูกใหญ่

 

แค่ส่งมือให้ฉัน วิ่งไปด้วยกัน

ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

 

คว้าดวงดาวที่อยู่บนนั้น

ไม่มีทางมือฉันสั้นไป

ข้ามกำแพงที่กั้นเอาไว้

ไม่มีทางขาฉันสั้นไป

 

แค่ส่งมือให้ฉัน วิ่งไปด้วยกัน

ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ

จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

 

แค่ส่งมือให้ฉัน วิ่งไปด้วยกัน

ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ

จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

 

แค่ส่งมือให้ฉัน วิ่งไปด้วยกัน

ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ

เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ

จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ

 

ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม

เตรียมตัวพบกับโลกใบใหม่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***