ในวันที่เขาต้องไป

25 Hours15 ส.ค. 2012

เนื้อเพลง

เพลง: ในวันที่เขาต้องไป

ศิลปิน: 25hours

 

ในวันที่เขาต้องไป เธอว่าเธอไม่เหลือใคร

ในวันที่เขาต้องไป รู้ว่าเธอนั้นเสียใจ

 

ไม่ต้องคิด ไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร

อยากให้เธอได้เข้าใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่

 

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวัน ฉันจะยังอยู่

 

ในวันที่เขาต้องไป ไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่

(อยู่ข้างเธอทุกวัน)

ในวันที่เขาต้องไป เธอจะยังเห็นฉันอยู่

(อยู่ข้างเธอเรื่อยไป)

 

ไม่ต้องคิด ไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร

อยากให้เธอได้เข้าใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่

 

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวัน ฉันจะ

 

อยู่กับเธอได้ทุกเวลา

ถ้าอยากได้ความหวังดีจากฉัน จะมีให้ทุกวัน

 

ไม่ต้องคิด ไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร

อยากให้เธอได้เข้าใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่

 

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวัน ฉันจะยังอยู่

 

ฉันยังอยู่ฉันยังรักเธออยู่ อยู่ตรงนี้

ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่

ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวัน

ฉันจะอยู่กับเธอได้ทุกเวลา

ถ้าอยากได้ความหวังดีจากฉัน จะมีให้ทุกวัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***