นางงามตู้กระจก

คาราบาว (Carabao)1 ม.ค. 1984

เนื้อเพลง

Nang Gnam Tou Kra Jock - คาราบาว

 

Written by:Carabao

 

นํ้าตานองอาบสองแก้ม

 

สายลมแย้มพัดผ่านมา

 

นาฬิกาบอกเวลา

 

ดังเตือนว่าเลยเวลานอน

 

ทอดถอนใจให้คำนึง

 

หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป

 

ร่างของเธอปรนเปรอชาย

 

ด้วยดวงใจแหลกเหลวระบม

 

สังคมทราม

 

ทรามเพราะคน

 

ความยากจนใครทนได้

 

พ่อก็แก่แม่ไม่สบาย

 

น้องหญิงชายวัย

กำลังหม่ำ

 

ชํ้าเพราะความที่เธอจน

 

นี่หรือคนสังคมรังเกียจ

 

ช่วยผู้ชายระบาย

ความเครียด

 

สิบร้อยพันยันรัฐมนตรี

 

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า

 

เป็นนางงามตู้กระจก

 

นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว

 

ใครจะรู้ใครจะเห็น

 

ใครจะเป็นผู้เห็นใจ

 

ใครจะมาคิดจริงใจ

 

ผ่านเลยไปไม่จริงจัง

 

นํ้าตานองอาบสองแก้ม

 

สายลมแย้มพัดผ่านมา

 

นาฬิกาบอกเวลา

 

ดังเตือนว่าเลยเวลานอน

 

ทอดถอนใจไม่คำนึง

 

หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป

 

เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย

 

น้องหญิงชายได้เล่าเรียน

 

เป็นนวลนางในอ่างนํ้า

 

เป็นนางงามตู้กระจก

 

นํ้าตาตกหัวอกเธอล้มเหลว

 

ใครจะรู้ใครจะเห็น

 

ใครจะเป็นผู้เห็นใจ

 

ใครจะมาคิดจริงใจ

 

ผ่านเลยไปไม่จริงจัง

 

นํ้าตานองอาบสองแก้ม

 

สายลมแย้มพัดผ่านมา

 

นาฬิกาบอกเวลา

 

ดังเตือนว่าเลยเวลานอน

 

ทอดถอนใจไม่คำนึง

 

หวังวันหนึ่งให้ผ่านไป

 

เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย

 

น้องหญิงชายได้เล่าเรียน

 

เพี่อพ่อแม่เป็นอยู่สบาย

 

น้องหญิงชายได้เล่าเรียน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***