พ่อเป็นกรรมกร

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

 

Por Pen Kam Ma Korn - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

ทุกครั้งที่ท้องหิว

ทุกครั้งที่หิวฉันคิดถึงพ่อ

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อต้องจากจรไปแดนไกล

 

ต้องจากบ้านไป

 

ไปขายแรงงาน

 

พ่อจากบ้านไป

 

ไปขายแรงงาน

 

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน

แต่ในยามจนกลับหายหมด

 

ก็ใครเล่าใครอยากจน

ใครอยากอดทนขื่นขมดวงใจ

 

จากบ้าน ห่างเมือง ไปทำไม

 

ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปทำไม

 

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ

 

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี

 

พ่อยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี

 

อยู่เมืองไทยอยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

อยู่ไทย

 

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ

 

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี

 

พ่อยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี

 

อยู่เมืองไทยอยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

อยู่ไทย

 

อยู่ไทย ดีไม่ดี อยู่ไทย

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อเป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

 

โอ้ละหนอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***