ลูกแก้ว

คาราบาว (Carabao)1 ม.ค. 1984

เนื้อเพลง

Loog Kaew - Carabao

 

เกิดเป็นลูกคนเดียว

 

พ่อรักดังดวงใจ

 

อยากจะได้อะไรพ่อแม่ตามใจ

ตามใจ ตามใจ ตามใจ

ตามใจ ตามใจ

 

ปรารถนาสิ่งใดพ่อแม่ตามใจ

 

ฐานะค่อนข้างรวย

 

หาเงินตัวเป็นเกลียว

 

ทําเพื่อหวังสิ่งเดียว

นั้นคือเงินตรา

เงินตรา เงินตรา เงินตรา

เงินตรา เงินตรา

 

ไม่ค่อยมีเวลาสั่งสอน

อบรมตักเตือน

ลูกชายกําลังโต

 

ขาดที่พึ่งทางใจ

 

ใช้กําลังทุน

 

ให้ความอบอุ่นไม่ได้

 

คบเพื่อนพากันเพลิน

 

เดินลงขวดสุรา

 

เดินลงบ้องกัญชา

 

เดินลงเข็มฉีดยา

 

ตื่นขึ้นมากลางคุก

 

ลุกขึ้นยืนตาขวาง

 

ใครจับฉันมาขัง

พ่อแม่ฉันรวย

รํ่ารวย รํ่ารวย รํ่ารวย

รํ่ารวยช่วยที

 

พ่อแม่จ๋ารํ่ารวยช่วยลูกชายที

 

ข้อหาอุฉกรรจ์

 

ปล้นฆ่าและข่มขืน

 

พรากชีวิตผู้อื่นต้องรับโทษทัณฑ์

โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์

โทษทัณฑ์ โทษทัณฑ์

 

คําสั่งศาลประหารตายตกตามกัน

ตามกัน ตามกัน ตามกัน

 

นํ้าตารินไหล

 

นึกเสียดายชีวี

 

พ่อจ๋าลูกลาที

 

แม่จ๋าลูกลาตาย

 

พ่อรักลูกก็รู้

 

แม่รักลูกเข้าใจ

 

ลูกผิดสมควรตาย

 

ก้าวพลาดไปช่างหัวมัน

 

ลูกผิดสมควรตาย

 

ขอลาไปชดใช้กรรม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***