หรือเข้าสู่ระบบ

What's Wrong?

iKON24 ธ.ค. 2015

เนื้อเพลง

Song: WHAT'S WRONG?

Artist: iKON

 

If you ever loved somebody

say yeah say yeah

If you ever loved somebody

say yeah say yeah

 

นัน คอบี นา

 

ทัลกมแฮดตอน นี มกโซรีกา

 

ซารังแฮดตอน อูรีกา

 

แว โต อี โมยังงี โกริลกา

 

แนกา แอยา

 

คันมาเน ชินกู ชม มันนัน เก คือรี ชูกึลเชวยา

 

แนกา แคยา

 

นอรานึน มกจูรึล ชายามัน อันชีมี เทวนา

 

ซกโกมัน ซารัดนา ชอนฮวา ชม อัน พาดัดตาโก

 

นอล ซารังฮานึน แน มามี พยอนแฮ

 

แน มานึน ทา ทึลรีดานึน ชีเก นี แทโด

 

นารี คัลซูรก พุลพยอนแฮ

 

นอน นึล นี แซงกักมัน แฮ

 

คยอลกุก โต แน ชัลโมชี เทว

 

นีกา ฮึลริน คือ นุนมูเร

 

อึยมีรึล โมรือเกซอ

 

ทอ มด ชัมเกซอ

 

แว โต

 

แนกา มวอล คือรอดเก ชัลมดแทซอ

 

มาแรบวา อีบอเนน โทเเดเช แว โต

 

นอน อิบบอรึดชอรอม มาแร เทวซอ

 

เทวกิน มวอกา เทวซอ

 

นาโด ชิลรินดา ชิลรยอ

 

ซาอูกีโด ชีชินดา ชีชยอ

 

มาแรบวา แว โต

 

อามู อึยมี ออบนึน ซาอุม อีเจ คือมัน ฮาจา

 

นอน ออชาพี แน มารึน

 

อัน มีดึล คอจานา

 

อารึมดับดอน คือ มีโซ

 

ทาชิน พล ซูกา ออบนึน กอลกา

 

อึยมูจอกิน นอวา นาเอ มันนัม

 

ทา คือแดรนเด นอวา นามัน ทัลรา

 

เฮออจีจี มดทานึน นอล ทูโก

 

ตอนากาจี มดทานึน นารัน นัมจา

 

ซอลเรอีมือโร ชีจักแฮซอ

 

ซารังงี เทวตอน อูรี ทูเร ควันเกย

 

ชีกือมึน ชองือโร พากวิน ซังแท

 

มอจีอานา กือที นัล กอล ชัล อารา

 

นอน นึล นี แซงกักมัน แฮ

 

คยอลกุก โต ชัลโมชี เทว

 

นีกา ฮึลริน คือ นุนมูเร

 

อึยมีรึล โมรือเกซอ

 

ทอ มด ชัมเกซอ

 

แว โต

 

แนกา มวอล คือรอดเก ชัลมดแทซอ

 

มาแรบวา อีบอเนน โทเเดเช แว โต

 

นอน อิบบอรึดชอรอม มาแร เทวซอ

 

เทวกิน มวอกา เทวซอ

 

อีเจน พอรือชี เทวน มีอันฮาดัน มัล

 

คือมันฮาจัน มัล

 

ซารังงึล จูโก เทวบัดนึน กอล

 

ซังชอ ปูนีจานา

 

โชวัดตอน อูรี โมซือบึน ออดีเอ

 

แว โต

 

แนกา มวอล คือรอดเก ชัลมดแทซอ

 

มาแรบวา อีบอเนน โทเเดเช แว โต

 

นอน อิบบอรึดชอรอม มาแร เทวซอ

 

เทวกิน มวอกา เทวซอ

 

นาโด ชิลรินดา ชิลรยอ

 

ซาอูกีโด ชีชินดา ชีชยอ

 

มาแรบวา แว โต

 

อามู อึยมี ออบนึน ซาอุม อีเจ คือมัน ฮาจา

 

Yo DJ funk this party

If you ever loved somebody

say yeah say yeah

If you ever loved somebody

say yeah say yeah

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***