บ้าน (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต สดตามคำขอ ณ ร้านแซ็กโซโฟน) (Bunthug Concert Pongsit Kampee Live by Request @ Saxophone)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Ban (Bunthug Concert Pongsit Kampee Live by Request @ Saxophone) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

สุดขอบฟ้าไกล

 

เห็นรำไรว่าไปถึง

 

จิตจำฝังตรึง

 

ถึงดวงดาวที่หมาย

 

ใครจะคิดอย่างไร

ใครจะพูดอย่างไร

ฉันยังเด็ดเดี่ยว

 

ทางจะคดเคี้ยว

 

ให้ใจซ่านเสียว

ฉันยังมุ่งไป

 

จะไปคว้าชัย

 

ให้ใคร ใคร

ภาคภูมิ

 

ให้ได้คุ่มทุน

 

ที่แผ่นดินนี้ให้

 

ใครจะคิดอย่างไร

 

ใครจะพูดอย่างไร

ฉันยังเด็ดเดี่ยว

 

ทางจะคดเคี้ยว

ให้ใจซ่านเสียว

ฉันยังมุ่งไป

 

โอ้ละหนอหล้าเอ๋ย

 

เกิ๋นมันทุกข์มันยากฮ่าย

หากินกะบ่กุ้ม บ่อิ่ม

 

ผู้บ่าวผู้สาว

 

หนีเข้ากรุงเทพ

เหลือแต่ผู้เฒ่ากับเด็กน้อย

 

ได้แต่ท่าแต่คอย

พวกเจ้าฮั่นหล่า

มาซ่อยแผ่นดินเกิด

 

คนที่บ้านก็รอ

มั่นใจไม่เคยท้อ

รออย่างเด็ดเดี่ยว

 

มีความหวังหนึ่งเดียว

ว่าลูกหลานที่รัก

จะกลับมา

 

บ้านที่แสนไกล

แต่หัวใจฝ่าถึง

 

มันพุ่งห้อตะบึง

 

ไปจนถึงฝั่งฝัน

 

ลูกจะกลับไป

เอาความคิดจิตใจ

เพื่อคนบ้านป่า

 

จะกลับไปพัฒนา

 

เพื่อให้บ้านนา

อยู่ดีกว่าเดิม

 

โอ้ละหนอ

 

หล้าเอ๋ย

 

เกิ๋นมันทุกข์มันยากฮ่าย

หากินกะบ่กุ้ม บ่อิ่ม

 

ผู้บ่าวผู้สาว

 

หนีเข้ากรุงเทพ

เหลือแต่ผู้เฒ่า

กับเด็กน้อย

 

ได้แต่ท่าแต่คอย

พวกเจ้าฮั่นหล่า

มาซ่อยแผ่นดินเกิด

 

ใครจะคิดอย่างไร

ใครจะพูดอย่างไร

ฉันยังเด็ดเดี่ยว

 

ทางจะคดเคี้ยว

ให้ใจซ่านเสียว

ฉันยังมุ่งไป

 

ใครจะคิดอย่างไร

 

ใครจะพูดอย่างไร

ฉันยังเด็ดเดี่ยว

 

ทางจะคดเคี้ยว

ให้ใจซ่านเสียว

ฉันยังมุ่งไป

 

ใครจะคิดอย่างไร

ใครจะพูดอย่างไร

ฉันยังเด็ดเดี่ยว

 

ทางจะคดเคี้ยว

 

ให้ใจซ่านเสียว

ฉันยังมุ่งไป

 

ใครจะคิดอย่างไร

 

ใครจะพูดอย่างไร

ฉันยังเด็ดเดี่ยว

 

ทางจะคดเคี้ยว

 

ให้ใจซ่านเสียว

ฉันยังมุ่งไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***