สาวส่งออก

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์11 ส.ค. 2016

เนื้อเพลง

สาวส่งออก - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

เป็นสินค้า

 

ราคาดี

 

เป็นดอกไม้สี

 

ส่งออกแดนไกล

 

เร่งให้โต

 

ให้เติบใหญ่

 

ตีตราส่งไป

เมดอินไทยแลน

 

เป็นดอกไม้

 

ในบาร์เหล้า

 

ตามริมทางเท้า

ทั่วทั้งเจแปน

 

ถูกดูหมิ่น

 

ถูกดูแคลน

 

ลำบากเหลือแสน

 

สาวหลงมา

 

เงินทอง

ไม่ใช่ ใบไม้

 

จะเด็ดดั่งได้

 

ตามปรารถนา

 

ทุกทุกบาท

 

กว่าจะได้มา

 

ทั้งกายา

 

จิตใจปวดร้าว

 

นะอย่าไปเลยเมืองนอก

 

ถูกโกงถูกหลอก

 

ให้ไปขายสาว

 

ต้องใช้หนี้

 

กันยืดยาว

 

หนี้ที่เจ้า

 

ไม่ได้กู้มา

 

นะอย่าไปเลยเมืองนอก

 

ถูกโกงถูกหลอก

 

ให้ไปขายสาว

 

ต้องใช้หนี้

 

กันยืดยาว

 

หนี้ที่เจ้า

 

ไม่ได้กู้มา

 

สาวส่งออก

 

จะบอกให้

 

สวรรค์ไม่ใช่

 

ของเธอหรอกหนา

 

เป็นของนักเที่ยว

แม่เล้าแมงดา

 

คนชั่วช้า

 

ที่พาเธอไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***