ด.ช.รามี่ (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต 25 ปี คำภีร์ [มีหวัง]) (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang))

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, Udon Teenakul, Yutdanai Mungnimit, Suwan Manosorn6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Dek Chai Ramee (Bunthug Concert 25th Anniversary Pongsit Kampee (Mee Hwang)) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)/Udon Teenakul/Yutdanai Mungnimit/Suwan Manosorn

รามี่ เกิดและตาย

ที่ปาเรสตราย

ตอนอายุสิบสองปี

 

เด็กชายรามี่

เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์

 

เกิดในแผ่นดินสงคราม

และการทำลาย

 

ชีวิตวัยหนุ่ม

 

ไม่ทันได้ใช้

 

ศรัทธาแห่งศาสนา

อยู่เหนือความตาย

 

แตกต่างไม่อาจร่วม

แผ่นดินเดียวกันได้

 

จึงทำสงคราม

 

แยกแผ่นดินปาเลสไตน์

 

มายาวนาน

 

อิสราเอลมีเทมเพิ้ล

เมาท์อยู่เยรูซาเล็ม

 

ฮารัม อัล ชาริฟ

อยู่เยรูซาเล็ม

 

ต้องอ้างสิทธิเป็นเจ้าของ

 

ไม่อาจปรองดอง

 

ต้องทำสงคราม

 

พลีชีวิตพิทักษ์แผ่นดิน

ศักดิ์สิทธิ์

 

สิ้นชีวิตต้องขึ้นสวรรค์แน่นอน

 

รบกับยิวเพื่อแยกแผ่นดิน

ที่หมายปอง

 

สถาปนารัฐปาเลสไตน์

 

ศรัทธาแห่งศาสนา

อยู่เหนือความตาย

 

แตกต่างไม่อาจ

ร่วมแผ่นดินเดียวกันได้

 

จึงทำสงคราม

 

แยกแผ่นดินปาเลสไตน์

 

อิสราเอลมีเทมเพิ้ล

เมาท์อยู่เยรูซาเล็ม

 

ฮารัม อัล ชาริฟ

อยู่เยรูซาเล็ม

 

ต้องอ้างสิทธิเป็นเจ้าของ

ไม่อาจปรองดอง

 

ต้องทำสงคราม

 

พลีชีวิตพิทักษ์แผ่นดิน

ศักดิ์สิทธิ์

 

สิ้นชีวิต

ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

 

รบกับยิวเพื่อแยกแผ่นดิน

ที่หมายปอง

 

สถาปนารัฐปาเลสไตน์

 

เด็กชายรามี่

เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์

 

อายุสิบสอง

ได้ลองลิ้มรสความตาย

 

สังเวยสงคราม

 

ศรัทธา ศาสนา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***