เจ้านาย (Remastered)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์21 ก.ย. 2017

เนื้อเพลง

เพลง: เจ้านาย (Remastered)

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

บ้านเราตั้งอยู่บนแผ่นดินนี้

ที่นาที่ทำกินอยู่ตรงนี้แต่มีอะไรล่อใจอยู่

เจ้านายผู้รู้บอกมีโรงงานใหญ่อยากซื้อที่ดินไป

แล้วจะได้ทำงานในโรงงานนั้น

 

ชีวิตที่เคยเจอตลอดมา

เจ้านาฬิกาไม่เคยอาศัย

เรื่องเวลาพึ่งพาไก่

จูงควายเดินตามถนน

พอออกไปสู่นาอากาศแจ่มใส

ดินโคลนปลักควายที่เคยไหลหลง

 

วิถีชีวิตบัดนี้มาเปลี่ยนไป

จากเคยสบายกลับกลายเป็นเร่งร้อน

เข้าทำงานเป็นกะเป็นเวลา

ชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์ม

กลิ่นไอดินไอหญ้าเคยดมดอม

เปลี่ยนเป็นสารเคมีจากปล่องควันร้อนๆ

 

เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น

เจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเอง

เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น

เจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเอง

 

วิถีชีวิตบัดนี้มาเปลี่ยนไป

จากเคยสบายกลับกลายเป็นเร่งร้อน

เข้าทำงานเป็นกะเป็นเวลา

ชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์ม

กลิ่นไอดินไอหญ้าเคยดมดอม

เปลี่ยนเป็นสารเคมีจากปล่องควันร้อนๆ

 

เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น

เจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเอง

เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น

เจ้านายบอกว่ามันป่วยตายไปเอง

เพื่อนค่อยทะยอยตายตามกันไป

ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่เร่งร้อน

อยากให้เมืองรุ่งเรืองก่อน

ส่วนสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไง

ค่อยตามคอยแก้ไป

ลูกหลานรุ่นใหม่เชิญมารับกรรมต่อ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***