พ่อเป็นกรรมกร (Remastered)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์21 ก.ย. 2017

เนื้อเพลง

เพลง: พ่อเป็นกรรมกร (Remastered)

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว

ทุกครั้งที่หิวฉันคิดถึงพ่อ

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อต้องจากจรไปแดนไกล

ต้องจากบ้านไปไปขายแรงงาน

พ่อจากบ้านไปไปขายแรงงาน

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน

แต่ในยามจนกลับหายหมด

ก็ใครเล่าใครอยากจน

ใครอยากอดทนขื่นขมดวงใจ

จากบ้านห่างเมืองไปทำไม

ทุกข์กายทุกข์ใจไปทำไม

 

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ

จะทำก็ทำได้ยังไง

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี

เสียงของเราไม่มีความหมาย

พ่อยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

อยู่เมืองไทย

อยู่เมืองไทย

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ

จะทำก็ทำได้ยังไง

ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี

เสียงของเราไม่มีความหมาย

พ่อยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

อยู่เมืองไทย

อยู่เมืองไทย

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

อยู่เมืองไทย

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

อยู่เมืองไทย

อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

หรือพ่อมีกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

หรือพ่อมีกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

หรือพ่อมีกรรมกร

 

พ่อฉันเป็นกรรมกร

พ่อฉันเป็นกรรมกร

หรือพ่อมีกรรมกร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***