สัญญาจากใจ

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์3 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

สัญญาจากใจ - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

จากคนหนึ่งคน

 

เป็นคนสองคน

 

จากคนสองคน

 

เป็นคนหลายคน

 

หลายมือเกี่ยวดอง

 

คล้องใจแล้วไปด้วยกัน

 

ใกล้ไกลแค่ไหน

 

ส่งความรู้สึก ถึงกัน

 

สัญญาไม่เคยแปรผัน

 

คืนวันไม่อาจเปลี่ยนแปลง

 

ฝากฟ้า ฝากดิน

ฝากลมหายใจ

 

ชีวิตสิ้นสุดเมื่อใด

 

จะฝังดินอย่างตรงนี้

 

ฝากถ้อยวจี สัญญาจากใจ

 

จะทุกข์ จะสุข แค่ไหน

 

จะคิดถึง กัน เสมอ

 

แม้ตายจากกัน

ความฝันยังอยู่ ให้รู้กัน

 

เป็นคำสัญญาจากใจ

 

จากคนหนึ่งคน

 

เป็นคนสองคน

 

จากคนสองคน

 

เป็นคนหลายคน

 

หลายมือเกี่ยวดอง

 

คล้องใจแล้วไปด้วยกัน

 

ใกล้ไกลแค่ไหน

 

ส่งความรู้สึก ถึงกัน

 

สัญญาไม่เคย แปรผัน

 

คืนวันไม่อาจ

 

เปลี่ยนแปลง

 

ฝากฟ้า ฝากดิน

ฝากลมหายใจ

 

ชีวิต สิ้นสุด เมื่อใด

 

จะฝัง ดินอย่างตรงนี้

 

ฝากถ้อยวจี สัญญาจากใจ

 

จะทุกข์ จะสุข แค่ไหน

 

จะคิดถึงกันเสมอ

 

แม้ตาย จากกัน

ความฝันยังอยู่ให้รู้กัน

 

เป็นคำสัญญาจากใจ

 

แม้ตาย จากกัน

ความฝัน ยังอยู่ให้รู้กัน

 

เป็นคำสัญญาจากใจ

 

แม้ตาย จากกัน

ความฝันยังอยู่ให้รู้กัน

 

เป็นคำสัญญาจากใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***