เธอผู้เสียสละ

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์11 ส.ค. 2016

เนื้อเพลง

เธอผู้เสียสละ - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

รุ่งเช้าวันหนึ่งแจ่มใส

 

เธอพาดวงใจ

 

ของเธอก้าวมา

 

แผ่วเบาเหมือนดังลมพา

 

เธอเริ่มแสวงหา

 

ในสิ่งที่หวน

 

เธอยังใหม่ในศึกษา

 

ได้ปรานารถนา

 

ศึกษาโซ่ตรวน

 

ผูกมัดรัดตรึงทุกส่วน

 

จนเธอผันผวน

 

ในสังคม

 

เธอได้พบสิ่งใหม่

 

ที่ชูใจให้ชื่นชม

 

สลัดทุกข์อันแสนเศร้าตรม

 

หลุดหายไปในชีวี

 

แสงเจิดจ้าผ่องใส

 

ชูผู้นำชัยเรืองรองทั่วไป

 

เธอมีความสุขใจ

 

มวลชนคนไทย

 

อยู่สุขชื่นบาน

 

เธอได้พบสิ่งใหม่

 

ที่ชูใจให้ชื่นชม

 

สลัดทุกข์อันแสนเศร้าตรม

 

หลุดหายไปในชีวี

 

แสงเจิดจ้าผ่องใส

 

ชูผู้นำชัย

 

เรืองรองทั่วไป

 

เธอมีความสุขใจ

 

มวลชนคนไทย

 

อยู่สุขชื่นบาน

 

และเธอก็ถูกกล่าวหา

 

เป็นกบฎชั่วช้า

 

คิดคดการณ์ไกล

 

กบฎหรือคือผู้นำชัย

 

เข่นฆ่าโพยภัย

 

หมดสิ้นดินทอง

 

กบฎหรือคือผู้นำชัย

 

เข่นฆ่าโพนภัย

 

หมดสิ้นดินทอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***