ไม่เคย

25 Hours4 ธ.ค. 2015

เนื้อเพลง

ไม่เคย (从来没有) - 25 HOURS

C̄hạn mị̀ khey rū̂ khn thī̀ s̄ảkhạỵ nận mī kh̀ā khæ̀ h̄ịn

 

C̄hạn mị̀ khey rū̂ wạn thī̀ s̄wyngām nận mī kh̀ā thèārị

 

Mị̀ khey rū̂ welā thī̀ reā mī kạn nận dī thèārị

 

Mị̀ khey rū̂ ẁākhwām khidt̄hụng mạn thrmān khæ̀ h̄ịn

 

Mị̀ khey mị̀ khey mị̀ khey

 

Reā ca khidt̄hụng khn thī̀ s̄ảkhạỵ meụ̄̀x t̂xng cāk kạn pị

 

Reā ca khidt̄hụng wạn thī̀ s̄wyngām meụ̄̀x welā p̄h̀ān pị

 

Ca khidt̄hụng welā thī̀ reā mī kạn meụ̄̀x ṭhex t̂xng pị

 

Læa txn nī̂ rū̂ h̄ịm ẁā c̄hạn khidt̄hụng ṭhex māk khæ̀ h̄ịn

 

Mị̀ khey mị̀ khey ca lụ̄m

 

C̄hạn mị̀ khey rū̂ khn thī̀ s̄ảkhạỵ nận mī kh̀ā khæ̀ h̄ịn

 

C̄hạn mị̀ khey rū̂ wạn thī̀ s̄wyngām nận mī kh̀ā thèārị

 

Mị̀ khey rū̂ welā thī̀ reā mī kạn nận dī thèārị

Mị̀ khey rū̂ ẁākhwām khidt̄hụng mạn thrmān khæ̀ h̄ịn

 

Mị̀ khey mị̀ khey mị̀ khey

 

Reā ca khidt̄hụng khn thī̀ s̄ảkhạỵ meụ̄̀x t̂xng cāk kạn pị

 

Reā ca khidt̄hụng wạn thī̀ s̄wyngām meụ̄̀x welā p̄h̀ān pị

 

Ca khidt̄hụng welā thī̀ reā mī kạn meụ̄̀x ṭhex t̂xng pị

 

Læa txn nī̂ rū̂ h̄ịm ẁā c̄hạn khidt̄hụng ṭhex māk khæ̀ h̄ịn

 

Mị̀ khey mị̀ khey ca lụ̄m

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***