แฟนเดิม

สายัณห์ สัญญา30 พ.ย. 1986

เนื้อเพลง

แฟนเดิม - สายัณห์ สัญญา

Written by:สายัณห์ สัญญา

 

รุ้งกินน้ำงาม

แท้แลเป็นวง

 

ธรรมชาติแจ่ม

 

สว่างกลางเวหา

 

ดวงอาทิตย์

 

จะลับขอบฟ้า

 

หนาวอุรา

 

ไม่รู้คลาย

 

เออ เออ เออ เออ

 

ยาม เมื่อจากน้องมา

 

พาลหกเหินแนวเนิน

พนาลัย

 

ถึงอยู่ไกล ดวงจิต

 

คิดร่ำหา

 

แม้นพี่จาก

 

พรากไปไกลตา

 

แนบอุราฝังแน่นถึงแฟนเดิม

 

เออ เออ เออ เออ

 

ลืม พี่แล้ว

หรือเธอ

 

เมื่อค่ำคืนฝืน

ใจใกล้ที่นอน

 

พี่อาวรณ์คิดถึง

 

สาวเจ้าเสมอ

 

พี่บุญน้อย

 

ต้องจากพรากตัวเธอ

 

คิดเสมอว่าเธอ

คือแฟนเดิม

 

เออ เออ เออ เออ

 

ลืม พี่แล้ว หรือยัง

 

แสนเสียดาย

ดวงแด

 

ที่หมายดม

 

เลยไม่สมถูกเขาเด็ด

เสร็จความหวัง

 

รักเหลวแหลก

 

แปลกใจจัง

 

ไม่มีหวัง รักล้ม

 

ไม่สมฤดี

 

เออ เออ เออ เออ

 

ลา ก่อนแฟนเดิม

 

เมื่อค่ำคืนฝืน

ใจใกล้ที่นอน

 

พี่อาวรณ์คิดถึง

สาวเจ้าเสมอ

 

พี่บุญน้อย

 

ต้องจากพรากตัวเธอ

 

คิดเสมอว่าเธอ

 

คือแฟนเดิม

 

เออ เออ เออ เออ

 

ลืม พี่แล้ว หรือยัง

 

แสนเสียดาย

ดวงแด

 

ที่หมายดม

 

เลยไม่สมถูกเขาเด็ด

เสร็จความหวัง

 

รักเหลวแหลก

แปลกใจจัง

 

ไม่มีหวัง รักล้ม

ไม่สมฤดี

 

เออ เออ เออ เออ

 

ลา ก่อนแฟนเดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***