รักจริงหรือเปล่า

สายัณห์ สัญญา30 พ.ย. 1986

เนื้อเพลง

รักจริงหรือเปล่า - สายัณห์ สัญญา

Written by:สายัณห์ สัญญา

 

น้องรักพี่นั้นจริงหรือเปล่า

 

กลัวใจสาว นั้นไม่แน่นอน

 

รักพี่ จงอย่าหลอกหลอน

 

ขอวอน อย่าบั่นทอนจิตใจ

 

เพราะพี่เคยโดนเขาหักอก

 

เจ็บช้ำฟก น้ำตาตกใน

 

โรคระแวง ยังมีไม่หาย

 

เพราะเคยปวดใจ

ไม่อยากรักใครอีกเลย

 

มี รักครั้งแรก

 

ต้องย้ายแยก แตกหมดเอย

 

เจ็บปวด เสียจนพี่ต้องเฉย

 

กลัวจริงเอย

ความรักไม่เคยแน่นอน

 

กลัวรักไปแล้วไม่ฝังจิต

 

กลัวรักเป็นพิษ

 

ไม่เป็นมิตรหลอกหลอน

 

กลัวใจจืด รักชืดน้องจร

 

ขอวอน โปรดสงสารเถิดเอย

 

มี รักครั้งแรก

 

ต้องย้ายแยก แตกหมดเอย

 

เจ็บปวด เสียจนพี่ต้องเฉย

 

กลัวจริงเอย

ความรักไม่เคยแน่นอน

กลัวรักไปแล้วไม่ฝังจิต

 

กลัวรักเป็นพิษ

ไม่เป็นมิตรหลอกหลอน

 

กลัวใจจืด รักชืดน้องจร

 

ขอวอน โปรดสงสารเถิดเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***