ตัวไกลใจเหงา

สายัณห์ สัญญา30 พ.ย. 1986

เนื้อเพลง

ตัวไกลใจเหงา - สายัณห์ สัญญา

Written by:สายัณห์ สัญญา

 

สุริยัน จันทรา

 

ที่จากฟ้ายังมีเวลา

มาเยือน

 

แต่ใจเธอ ซิแชเชือน

 

ไม่กลับมาเยือน

 

เหมือน สุริยันจันทรา

 

หรือ รังเกียจว่าจน

 

จึงไม่มีคน

 

เขาเมตตา

 

โถเรามันชาวนา

 

ไม่มีปัญญา

 

มาแข่งบุญใคร

 

มองฟ้าเวิ้งว้าง

 

หมดทางเมื่อเธอจากไกล

 

มองฟ้าไม่อำไพ

 

ในดวงใจเหมือน

 

ไฟแผดเผา

 

เธอคงลืมฉันแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนว

 

มาพรากจากเรา

 

เมื่อเธอไกลหัวใจเหงา

 

ในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย

 

มองฟ้าเวิ้งว้าง

 

หมดทางเมื่อเธอจากไกล

 

มองฟ้าไม่อำไพ

 

ในดวงใจเหมือนไฟแผดเผา

 

เธอคงลืมฉันแล้ว

 

จึงเปลี่ยนแนว

 

มาพรากจากเรา

 

เมื่อเธอไกลหัวใจเหงา

 

ในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***