Lirik คำสุดท้าย

คำสุดท้าย - แจ๊ค ลูกอีสาน/สแน็ก อัจฉรีย์

Lyrics by:แจ๊ค ลูกอีสาน

Composed by:แจ๊ค ลูกอีสาน

คนบ่ฮักกันแล้วกะคงต้องไป

แม่นผู้ใด็กะคงต้องเฮดจั่งซี่

เหมิดใจแล้วใจกะคงต้องหนี

อ้ายพอเข้าใจ

สิบ่โทษหยังเจ้าดอกคำแพง

ฮักหมั่นแก่นแต่มันกะกินบ่ได้

ที่ผ่านมาอ้ายกะฮู้อยู่แก่ใจ

อ้ายบ่มีหยัง

คงเฮดได้แค่นั่งกอด

เข่าตอกเหล้าขาวลงหน่ำๆ

ทุกข์ยากก้ำแห่งเจ็บซ้ำ

น้อทางอ้าย

เบิ่งแงงเจ้าของดีๆ เด้อหล่า

นี่คือคำสุดท้าย

ฟังไว้เด้อคำแพง

สิฮักแต่เจ้าเสมอ

ถึงว่าเจ้าอยู่ใส

จนฮอดมื้อสุดท้าย

ถ้าอ้ายต้องตายอีหลี

คิดฮอดเจ้าอยู่เด้อ

คิดฮอดอยู่ตรงนี้

ทั้งที่ใจฮู้ดีว่าเจ้านั้น

คงบ่กลับมา

มันเป็นไปบ่ได้ โอ๊ โอ๊ โอ้

คำว่าฮักคำสุดท้าย

น้องเข้าใจว่ามันเจ็บ

น้องบ่ได้ตั้งใจเฮ็ด

อยากให้อ้ายเจ็บป่านนี้

ได้แค่แนมเบิ่งหน้าเจ้า

ซู้ผู้เก่ามีน้ำตา

เซ็ดที่มันใหลออกสา

ต่อจากนี้อย่าได้พ้อ

พี่ซายเอ๋ย

คงเฮดได้แค่นั่งกอด

เข่าตอกเหล้าขาวลงหน่ำๆ

ทุกข์ยากก้ำแห่งเจ็บซ้ำ

น้อทางอ้าย

เบิ่งแงงเจ้าของดีๆ เด้อหล่า

นี่คือคำสุดท้าย

ฟังไว้เด้อคำแพง

สิฮักแต่เจ้าเสมอ

ถึงว่าเจ้าอยู่ใส

จนฮอดมื้อสุดท้าย

ถ้าอ้ายต้องตายอีหลี

คิดฮอดเจ้าอยู่เด้อ

คิดฮอดอยู่ตรงนี้

ทั้งที่ใจฮู้ดีว่าเจ้านั้น

คงบ่กลับมา

มันเป็นไปบ่ได้ โอ๊ โอ๊ โอ้

 

ยังฮักเจ้าเด้อล่ะ