Dengarkan lagu สุดสายตา nyanyian Greasy Cafe' dengan lirik

สุดสายตา

Greasy Cafe'26 Mac 2017

Lirik สุดสายตา

สุดสายตา - Greasy Cafe'

Written by:Apichai Tragoolpadetgrai

ใจของคนมากมาย

 

ที่ต่างมีสีที่คล้ายกัน

 

ขนาดใกล้กัน

 

ไม่แตกต่างมากมายซึ่งกัน

 

เราต่างกันเช่นไร

 

เป็นเพียงมนุษย์ที่หายใจ

 

เหงาในรอยน้ำตา

 

ต่างมีบาดแผลจากกาลเวลา

 

แต่สิ่งที่ต่าง

 

คือระยะห่างของใจ

ที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหน

 

ห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่

 

เราต่างเคยพ่ายแพ้

 

อ่อนแอในบางหน

 

จมลงในผู้คนอันมากมาย

 

ลองมองที่ปลายฟ้า

 

มองให้สุดสาย ตา

 

สิ่งที่เรามองเห็น

 

เป็นเพียงแค่เส้นตรงที่เท่ากัน

 

ไม่ต่างจากเธอฉัน

 

เราเป็นเพียงแค่คนเช่นกัน

 

แต่สิ่งที่ต่าง

 

คือระยะห่างของใจ

ที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหน

 

ห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่

 

เราต่างเคยพ่ายแพ้

 

อ่อนแอในบางหน

 

จมลงในผู้คนอันมากมาย

 

ลองมองที่ปลายฟ้า

 

มองให้สุดสาย ตา

 

สิ่งที่เรามองเห็น

 

เป็นเพียง

แค่เส้นตรงที่เท่ากัน

 

เราต่างเคยพ่ายแพ้

 

อ่อนแอและล้มลง

 

จมลงในผู้คนอันมากมาย

 

ลองมองที่ปลายฟ้า

 

มองให้สุดสาย ตา

 

สิ่งที่เรามองเห็น

 

เป็นเพียง

แค่เส้นตรงที่เท่ากัน

 

ไม่ต่างจากเธอฉัน

 

เราเป็นเพียง

แค่คนเช่นกัน

 

ไม่ต่างจากเธอฉัน

 

 

หากเรายังหายใจเช่นกัน