Dengarkan lagu น้ำค้างเดือนหก nyanyian สุรพล สมบัติเจริญ dengan lirik

น้ำค้างเดือนหก

สุรพล สมบัติเจริญ23 Feb 2017

Lirik น้ำค้างเดือนหก

 

น้ำค้างเดือนหก - สุรพล สมบัติเจริญ

Written by:สุรพล สมบัติเจริญ

 

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว

 

น้องเอยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้างหรือไร

 

เมื่อไหร่จะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไถ

 

รู้ตัวหรือเปล่าว่าใคร

 

คนหนึ่งชอบน้อง

 

น้ำค้างที่หยาดจากฟ้า

 

เหมือนเป็นสัญญาปรารถนาคู่รักครอง

 

หากพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบสนอง

 

น้ำค้างก็เป็นน้ำคลอง

 

คู่ครองก็เป็นคู่จาง

 

ห้องจะกลายเป็นรังหนู

 

เรือนหอที่รอรักอยู่

 

จะกลับเป็นเรือนร้าง

 

ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง

 

ก็เหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

 

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว

 

วับวาวเหมือนแก้ว

 

พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา

แม่หยดน้ำค้างรักนางขอปรารถนา

 

ถึงใครจะมองไร้ค่า

 

พี่อยากได้มาไว้ครอง

 

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว

 

น้องเอยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้างหรือไร

 

เมื่อไหร่จะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไถ

 

รู้ตัวหรือเปล่าว่าใคร

 

คนหนึ่งชอบน้อง

 

น้ำค้างที่หยาดจากฟ้า

 

เหมือนเป็นสัญญาปรารถนาคู่รักครอง

 

หากพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบสนอง

 

น้ำค้างคงเป็นน้ำคลอง

คู่ครองคงเป็นคู่จาง

 

ห้องจะกลายเป็นรังหนู

 

เรือนหอที่รอรักอยู่

 

จะกลับเป็นเรือนร้าง

 

ข้าวที่มองเห็นอยู่เต็มฉาง

 

ก็เหมือนก้อนดินที่วางอยู่ตามท้องนา

 

น้ำค้างเดือนหกตกแล้ว

 

วับวาวเหมือนแก้ว

พรั่งพราวแพรวบนยอดหญ้าคา

 

แม่หยดน้ำค้างรักนางขอปรารถนา

 

 

ถึงใครจะมองไร้ค่าพี่อยากได้มาไว้ครอง