รักเดียวที่ฟ้าประทาน

Pancake12 ส.ค. 2010

เนื้อเพลง

รักเดียวที่ฟ้าประทาน - Pancake

Written by:โจ Pancake/pancake

 

ป่านนี้เธอจะเป็นอย่างไร

 

หยุดเสียใจจากฉันหรือยัง

 

เฝ้าย้ำเตือนด้วยภาพความหลัง

 

ที่เกินจะให้อภัย

 

ยืนตากฝนคนเดียววันนี้

 

คิดถึงเสี้ยวนาทีที่เธอจากไป

 

แต่ยังทำปากร้าย

ไม่ทันจะคิดว่าเธอสำคัญแค่ไหน

 

เพิ่งเข้าใจ

ว่ารักเดียว

 

นั่นคือเธอที่ฟ้าประทานให้ฉัน

 

คนโง่งม

 

มันก็สมที่รู้ตัวช้าไป

 

วันนี้

 

แค่เก็บเธอเอาไว้

ได้เพียงแค่ภาพถ่าย

 

ตอนนี้ทำได้เพียงเท่านี้

 

ตัวจริงเธอ

ที่มีเก็บรักษาเอาไว้ไม่ได้

 

อยากย้อนวันเวลากลับไป

 

อยากขอทำตัวเองเสียใหม่

 

กอดไว้ไม่ให้เธอไปไหน

 

แต่รู้คงสายเกินไป

 

ยืนตากฝนคนเดียววันนี้

 

คิดถึงเสี้ยวนาทีที่เธอจากไป

 

แต่ยังทำปากร้าย

 

ไม่ทันจะคิดว่าเธอสำคัญแค่ไหน

 

เพิ่งเข้าใจ

ว่ารักเดียว

 

นั่นคือเธอที่ฟ้าประทานให้ฉัน

 

คนโง่งม

 

มันก็สมที่รู้ตัวช้าไป

 

วันนี้

 

แค่เก็บเธอเอาไว้ได้

เพียงแค่ภาพถ่าย

 

ตอนนี้ทำได้เพียงเท่านี้

 

ตัวจริงเธอที่มี

เก็บรักษาเอาไว้ไม่ได้

มีแต่รูปเธอใบเก่า

 

เอาไว้เตือนใจ

 

หวังว่าจะได้ย้อนคืนมา

 

แต่ฟ้าคงไม่ฟังที่ภาวนา

 

รักเดียว

 

นั่นคือเธอที่ฟ้าประทานให้ฉัน

 

คนโง่งม มันก็สมที่รู้ตัวช้าไป

 

วันนี้

 

แค่เก็บเธอเอาไว้ได้เพียง

แค่ภาพถ่าย

 

ตอนนี้ทำได้เพียงเท่านี้

 

ตัวจริงเธอที่มีเก็บ

รักษาเอาไว้ไม่ได้

 

สิ่งที่เหลือเอาไว้วันนี้

 

เก็บเธอไว้ได้เพียงแค่ภาพถ่าย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***