OrLog In

ชู้ ปี ดู วับ

Potato7 เม.ย. 2004

Lyrics

ชู้ ปี ดู วับ - Potato

Written by:ฟองเบียร์/ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

 

มีอะไรก็ให้เธอ

 

ไปกับใครสักครั้ง ก็ไม่เคย

 

กลัวว่าเธอจะเสียใจ

 

กลัวว่าเธอจะคิด คิดมากไปไกล

 

ทำให้เธอขนาดนี้

 

แบบว่ายังไม่เคยทำให้ใคร

 

เธอก็ยังไม่พอใจฉัน

 

ฉันก็ให้เธอไป

 

ไปอยู่กับ ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

กับใครคนที่เธอพอใจ

 

ไปอยู่กับ ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

กับใครคนที่โดนใจเธอ

 

ฉันก็เหนื่อยใจ

 

เป็นเหมือนกันนะ

 

ก็อยากขอให้เธอ

 

เจอคนที่เขาดีจริง

 

คนที่ยอมและให้เธอ

 

มากกว่าที่ตัวฉันนั้นให้ไป

 

เจอเมื่อไหร่บอกฉันที

 

อยากจะดูว่าเขาหน้าตายังไง

 

ทำให้เธอขนาดนี้

 

แบบว่ายังไม่เคยทำให้ใคร

 

เธอก็ยังไม่พอใจฉัน

 

ฉันก็ให้เธอไป

 

ไปอยู่กับ ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

กับใครคนที่เธอพอใจ

 

ไปอยู่กับ ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

กับใครคนที่โดนใจเธอ

 

ฉันก็เหนื่อยใจ

เป็นเหมือนกันนะ

 

ก็อยากขอให้เธอ

 

เจอคนที่เขาดีจริง

 

ทำให้เธอขนาดนี้

 

แบบว่ายังไม่เคยทำให้ใคร

 

เธอก็ยังไม่พอใจฉัน

 

ฉันก็ให้เธอไป

 

ไปอยู่กับ ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

กับใครคนที่เธอพอใจ

 

ไปอยู่กับ ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

กับใครคนที่โดนใจเธอ

 

ฉันก็เหนื่อยใจ

เป็นเหมือนกันนะ

 

ก็อยากขอให้เธอ

 

เจอคนที่เขาดีจริง

ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

ชูวีดูวับ ปั๊บ ชู้ฮู้ฮู

 

ชูวีดูวับ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***