ม.ให้อะไร (2019 Remaster)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์5 เม.ย. 2019

เนื้อเพลง

 

เพลง: ม.ให้อะไร (Remastered)

ศิลปิน: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง

เขารอนแรมจากครอบครัวมา

หวังปริญญามหาวิทยาลัย

 

อุดมการณ์อุดมความแกร่ง

โรคแล้งน้ำใจจะแก้ไข

ให้ความเป็นธรรมทุกชนทุกชั้นทั่วไป

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ

คุณธรรมยังนำความอยากในใจ

เพื่อนฝูงอย่างไรกินได้รวยไปไม่สนใจ

 

จิตใจของคนต่ำสูงไม่เทียมเท่ากัน

เขายังหวังซักวันว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

 

อยู่ไปอยู่มาก็ถึงจึงรู้ว่า

โลกนี้คนดีมันน้อยเกินไป

แค่คนไม่ชั่วไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหน

เขาจึงมองย้อนไปถึงชีวิตในมหา’ลัย

แล้วตั้งคำถามมหา’ลัยให้อะไรเรา

ไม่ได้สอนให้เรียนแข่งขันอย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอนคิดบ้าว่าเป็นคนเหนือคน

จบเห็นแก่ตนแต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

มหา’ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนให้เรียนแข่งขันอย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอนคิดบ้าว่าเป็นคนเหนือคน

จบเห็นแก่ตนแต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

มาเหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้ให้ปัญญาเอาไว้คดโกงสังคม

มหา’ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

เหยียดหยามประชาชน

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

จบเห็นแก่ตนแต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้ให้ปัญญาไว้โกงสังคม

มหา’ลัยสอนไว้ให้เราเป็นข้าประชาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***