นางฟ้า

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

นางฟ้า (Angle) - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

สบตา เธอสบตาฉัน

 

หัวใจฉันสั่นสะท้าน

 

ไม่เคยเห็นใครเหมือนเธอ

 

งดงาม เธองามดังฝัน

 

เธอพริ้วและไหว

ดังดอกไม้งาม

ที่หอมรันจวนหัวใจ

 

ฉันจึงต้องแอบ

 

ทำใจ

 

ทั้งที่อยากจะกอด

 

เธอเอาไว้

 

พบรักเข้ากับนางฟ้า

 

ฉันได้ผ่านพบมา

 

รักเข้ากับนางฟ้า

 

ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามาได้

 

พบรักเข้ากับนางฟ้า

 

ฉันได้ผ่านพบมา

 

รักเก่ากับนางฟ้า

 

ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามา

 

เป็นของฉัน

 

ใกล้ชิด

 

อีกไม่ไหว

 

หัวใจฉันเจียนละลาย

 

ความงามที่มีมากมาย

 

ฉันจึงต้องแอบ

 

ทำใจ

 

ทั้งที่อยากจะกอด

 

เธอเอาไว้

 

รักเข้ากับนางฟ้า

 

ฉันได้ผ่านพบมา

 

รักเข้ากับนางฟ้า

 

ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามาได้

 

พบรักเข้ากับนางฟ้า

 

ฉันได้ผ่านพบมา

 

รักเก่ากับนางฟ้า

 

ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามา

 

เป็นของฉัน

 

พบรักเข้ากับนางฟ้า

 

ฉันได้ผ่านพบมา

 

รักเข้ากับนางฟ้า

 

ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามาได้

 

พบรักเข้ากับนางฟ้า

 

ฉันได้ผ่านพบมา

 

รักเก่ากับนางฟ้า

 

ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามา

 

เป็นของฉัน

เป็นของฉัน

เป็นของฉัน

เป็นของฉัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***