เหนื่อย

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

เหนื่อย - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา/ทรงพล จูประเสริฐ

ตื่นมาแต่เช้าเลย

 

อาจเป็นเพราะ แสงสว่าง

 

มันผิด ผิดมาแต่เช้าเลย

 

มันต้องมีเหตุ แกล้งฉันบ้าง

 

เอาเธอเอาอีกแล้ว

 

บอกว่าไม่เล่นก็ยังไม่อีกแล้ว

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการ เธอ

 

เพียงแค่มันเหนื่อยนัก

 

อยากพักผ่อน

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการ เธอ

 

เพียงแค่ว่าต้องพักเรื่องรักก่อน

 

อยากนอน

 

หลับตาข่มใจเพื่อจะเข้านอน

 

แต่มันกลับ เช้าเสียก่อน

 

ปวดแสบปวดร้อนตั้งแต่คืนก่อน

 

ฉันเพียงแค่ อยากพักผ่อน

 

เอาเธอเอาอีกแล้ว

 

บอกว่าไม่เล่นก็ยังไม่อีกแล้ว

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ

 

เพียงแค่มันเหนื่อยนัก

 

อยากพักผ่อน

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ

 

เพียงแค่ว่าต้องพักเรื่องรักก่อน

 

ต้องการเพียงเท่านี้แหละที่รัก

 

ต้องการเพียงเท่านี้

 

ต้องการเพียงจะพักปิดประตูเรื่องรัก

 

เรื่องรักกับเธอ

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ

 

เพียงแค่มันเหนื่อยนัก

 

อยากพักผ่อน

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ

 

เพียงแค่ว่าต้องพักเรื่องรักก่อน

 

ไม่ใช่ว่าไม่รัก ไม่ต้องการเธอ

 

เพียงแค่ว่าต้องพักเรื่องรักก่อน

 

อยากนอน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***