สั่งนาง

สายัณห์ สัญญา12 มี.ค. 2015

เนื้อเพลง

 

สั่งนาง - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

จำใจลา น้ำตาริน

 

ลาแล้ว ลาถิ่น ที่เกิดกาย

 

ทนแหนงหน่าย หนักหนา

 

พี่คนจน จึงต้องจร

 

ลาแล้วลาก่อน สาวบ้านนา

 

จากด้วยน้ำตา ลาไกล

 

คงมีวัน เราร่ำรวย

 

โชคหนุนบุญช่วย

 

ให้สุขใจ

 

รวยเมื่อไหร่จะกลับมา

 

เสียดายนงคราญ บ้านเรา

 

คนรักคนเก่า อยู่บ้านนา

 

หากเหมือนสัญญา

 

จงอยู่รอ

 

เตือนแก้วตา อย่าเปลี่ยนใจ

 

ถ้าแม้นมีใคร มาสู่ขอ

 

จริงแล้วก็ จงคอย

เสียงเพลง บรรเลง แว่วมา

 

ฝากสาย ลมพา ล่องลอย

 

บอกน้อง จงคอย อยู่บ้านนา

 

คงมีวัน เราร่ำรวย

 

โชคหนุนบุญช่วย

 

ให้สุขใจ

 

รวยเมื่อไหร่จะกลับมา

 

เสียดายนงคราญ บ้านเรา

 

คนรัก คนเก่า อยู่บ้านนา

 

หากเหมือนสัญญา จงอยู่รอ

 

เตือนแก้วตา อย่าเปลี่ยนใจ

 

ถ้าแม้นมีใคร มาสู่ขอ

 

จริงแล้วก็ จงคอย

 

เสียงเพลงบรรเลง แว่วมา

 

ฝากสาย ลมพา ล่องลอย

 

บอกน้อง จงคอย อยู่บ้านนา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***