ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์

Pancake26 พ.ย. 2010

เนื้อเพลง

ความคิดถึงไม่พึ่งปาฏิหาริย์ - Pancake

 

เมื่อไหร่ที่สายลมพัดผ่าน

 

เนิ่นนานสักเพียงไหน

 

ให้รับรู้ว่าความคิดถึง

ของฉันเอง

 

ผ่านสายลมฝากแสงดาว

 

มาส่งให้เธอ

 

อาจอยู่ในเสียงเพลงรัก

 

เก่าซึ้งใจได้เสมอ

 

ความคิดถึงกำลัง

ส่งตรงไปหาเธอ

 

จากหัวใจที่เฝ้าคอย

 

เธออยู่ตรงนี้

 

เวลาที่เราต่างคน

ต่างไกลกัน

 

รักนั้นยังผูกพันไว้

ข้างข้างกาย

 

อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน

 

แม้ท้องฟ้าทะเล

จะมีมาขวางกั้น

 

แต่คงไม่หยุด

ความคิดที่มีเธอ

 

ความคิดถึง

 

ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์

 

เพียงแค่สายลมผ่าน

 

คือใจฉันมันเรียกหาเธอ

ความคิดถึงมอง

ไม่เห็นแต่อยู่รอบรอบตัวเธอ

 

หลับไปแล้ว

ก็ยังเจอความคิดถึง

ยังคิดถึง

ยังคิดถึง

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

 

ค่ำคืนที่แสงดาว

 

ร้อยพัน

 

ถ้าเทียบกับใจฉัน

 

ความคิดถึงนั้น

เกินกว่าเอาแผ่นฟ้ากั้น

 

จะเหมือนลม

ที่หายใจเข้าออกเคียงเธอ

 

เวลาที่เราต่างคน

ต่างไกลกัน

 

รักนั้นยังผูกพัน

 

ไว้ข้างข้างกาย

 

อาจมีนาทีที่เราใจตรงกัน

 

แม้ท้องฟ้าทะเล

จะมีมาขวางกั้น

 

แต่คงไม่หยุดความคิดที่มีเธอ

 

ความคิดถึง

 

ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์

 

เพียงแค่สายลมผ่าน

 

คือใจฉันมันเรียกหาเธอ

ความคิดถึงมอง

ไม่เห็นแต่อยู่รอบรอบตัวเธอ

 

หลับไปแล้ว

ก็ยังเจอความคิดถึง

ยังคิดถึง

ยังคิดถึง

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

 

ความคิดถึง

 

ไม่ต้องพึ่งปฏิหาริย์

 

เพียงแค่สายลมผ่าน

 

คือใจฉันมันเรียกหาเธอ

 

ความคิดถึงมอง

ไม่เห็นแต่อยู่รอบรอบตัวเธอ

 

หลับไปแล้วก็ยังเจอ

 

ความคิดถึง ยังคิดถึง

ยังคิดถึง

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

 

ความรักยังมีอยู่เสมอ

 

ก็ฉันนั้นคิดถึงเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***