ยอยศพระลอ

ชินกร ไกรลาศ23 ม.ค. 2015

เนื้อเพลง

 

ยอยศพระลอ - ชินกร ไกรลาศ

Written by:Ocean Media

รอยรูปอินทร์

 

หยาดฟ้าเออ

 

มาอ่าองค์ในหล้า

แหล่งให้คนชม

 

งามสมเออ

ขุนลอท้าวน้ำพระทัย ณ หัวเจ้า

ยิ่งแม่กาหลง

 

ยามพระทรงคชสาร

 

เออ

 

พระยิ่งหาญยิ่งกล้า

เกินพระยาสีหราชท้าว

 

กลางศึก

 

พระบาทเจ้าล้าน

 

โลกใครบ่เท่า

พ่อขุนแมนสรวง

 

รูปดังองค์อินทร์

 

หยาดฟ้ามาสู่ดิน

โสภิณดังเดือนดวง

เหนือแผ่นดินแดนสรวง

เหนือปวงหนุ่มใด

 

เหล่าอนงค์หลงสวาท

 

ยอมเป็นทาสรักบำเรอ

นามขุนลอท้าวเธอ

ทรงสถิตย์ ณ ทรวงใจ

 

ลุ่มแม่กาหลงเจ้า

หรือจะเท่าถึงครึ่ง

แม้น้อยหนึ่งน้ำหทัย

เมื่อทรงคชสาร

พระยิ่งหาญยิ่งกล้า

 

ดั่งพระยาสีหราช

 

ผู้เป็นใหญ่

 

ใช่เพียงศึกรบ

สยบพระทรงชัย

 

แม้ในศึกรัก

พระยังยิ่งใหญ่

 

นาถอนงค์ปลงใจใคร่อิงอุ่น

 

นับล้าน โลกาล้วน

บ่ควรคู่บุญดั่งพ่อขุน

แมนสรวงเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***