ผู้ยิ่งใหญ่

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

ผู้ยิ่งใหญ่ - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา/ณัฐพล/เทวฤทธิ์/Silly Fools (วงใหม่)

ถึงเวลาที่ต้องไป

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

แสดงความมั่นใจ

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

แสดงความยิ่งใหญ่

 

เพราะฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่

 

ที่ว่าใหญ่คับฟ้า

 

แต่ว่าฉันนั้นมันเหนือกว่า

 

เพราะฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่

 

แต่เธอ แต่เธอ

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

 

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

 

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

แสดงความยิ่งใหญ่

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

เหยียบย่ำหัวใจใคร ต่อใคร

 

เพราะฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่

 

ไอที่ว่าใหญ่คับฟ้า

 

แต่ฉันนั้นมันเหนือกว่า

 

เพราะฉันคือคนยิ่งใหญ่

 

แต่เธอ แต่เธอ

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

 

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เพราะฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่

 

ที่ว่าใหญ่คับฟ้า

แต่ว่าฉันนั้นมันเหนือกว่า

 

เพราะฉันคือคนที่ยิ่งใหญ่

 

แต่เธอ แต่เธอ

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

 

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

 

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

เธอไม่ใช่ใครในเกมเกมนี้

ไม่เคยดี ไม่เคยคิด

ไม่เคยสำนึกสักนิด

ส่วนฉันเป็นอย่างนั้น

สวรรค์เป็นของฉัน

 

เธอมันแค่คนที่ไร้ค่า

 

ถึงเวลาที่ต้องไป

ถึงเวลาที่ต้องไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***