ฝัน

Silly Fools8 ก.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: ฝัน

ศิลปิน: Silly Fools

 

ฉันมองไปบนฟ้าไกล

เห็นดาวดวงนั้น มันอาจเป็นฉัน

พอฉันคิดจะไขว่คว้า เธอก็ว่าฉันได้แค่เพียงฝัน

ไหนมองอีกทีซิ กับฉันคนนี้คนใหม่

ไหนมองอีกทีซิ ว่าฉันคนนี้เป็นไง

อาจไม่จริงไม่จังเรื่องราวของความฝัน

แต่โลกนี้เริ่มตรงที่จุดนั้น

ฉันจะบินขึ้นไปเอื้อมคว้าและเก็บฝัน

เพราะความฝันคือหวังของฉัน

เรื่องราวของความจริงที่เธอว่าฉัน

คงต้องเริ่มกันที่ตรงความฝัน

หากไม่จริงหากไม่จังเอากับความฝัน

ที่ว่าจะจริงนั้นคงเพียงเพ้อฝัน

ไหนมองอีกทีซิ กับฉันคนนี้คนใหม่

ไหนมองอีกทีซิ ว่าฉันคนนี้เป็นไง

อาจไม่จริงไม่จังเรื่องราวของความฝัน

แต่โลกนี้เริ่มตรงที่จุดนั้น

ฉันจะบินขึ้นไปเอื้อมคว้าและเก็บฝัน

เพราะความฝันคือหวังของฉัน

อาจไม่จริงไม่จังเรื่องราวของความฝัน

แต่โลกนี้เริ่มตรงที่จุดนั้น

ฉันจะบินขึ้นไปเอื้อมคว้าและเก็บฝัน

เพราะความฝันคือหวังของฉัน

อาจไม่จริงไม่จังเรื่องราวของความฝัน

แต่โลกนี้เริ่มตรงที่จุดนั้น

ฉันจะบินขึ้นไปเอื้อมคว้าและเก็บฝัน

เพราะความฝันคือหวังของฉัน

อาจไม่จริงไม่จังเรื่องราวของความฝัน

แต่โลกนี้เริ่มตรงที่จุดนั้น

ฉันจะบินขึ้นไปเอื้อมคว้าและเก็บฝัน

เพราะความฝันคือหวังของฉัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***