ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม

นิว จิ๋ว27 ก.ย. 2012

เนื้อเพลง

ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม - New & Jiew (นิว จิ๋ว)

Written by:เผ่าพันธุ์ อมตะ/สุวัธชัย สุทธิรัตน์

ยืนยันไปกี่ร้อยคำ เคยจำได้ไหมเธอ

 

ว่ายังคงมีแต่เธอเหมือนเก่า

 

เคยฟังเป็นบ้างไหมเธอ ความจริงของเรื่องราว

 

ที่เธอระแวงว่าใจฉันเปลี่ยน

 

เบื่อที่เธอกล่าวหา ว่ามีคนอื่น

 

เหนื่อยต้องตอบซ้ำซ้ำ เรื่องเดิมเดิม

 

ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม ไม่ไว้ใจจะคบทำไม

 

เมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้ว ให้ฉันทำไง

 

เมื่อไม่ฟังจะถามทำไม ไม่เชื่อใจอย่าคบดีกว่า

 

ยิ่งคุยกันยิ่งเจ็บยิ่งล้า พอเถอะพอได้ไหม มันเหนื่อย

 

พยายามอธิบาย ไม่เคยจะสนใคร

 

ไม่มีอะไรที่เธอต้องห่วง

 

เธอยังคงไม่รับฟัง ไม่เคยคิดทบทวน

 

จับผิดกันไปอย่างเดิมทุกที

 

เบื่อที่เธอกล่าวหา ว่ามีคนอื่น

 

เหนื่อยต้องตอบซ้ำซ้ำ เรื่องเดิมเดิม

 

ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม ไม่ไว้ใจจะคบทำไม

 

เมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้ว ให้ฉันทำไง

 

เมื่อไม่ฟังจะถามทำไม ไม่เชื่อใจอย่าคบดีกว่า

 

ยิ่งคุยกันยิ่งเจ็บยิ่งล้า พอเถอะพอได้ไหม มันเหนื่อย

 

ถ้าไม่ฟังจะถามทำไม ไม่ไว้ใจจะคบทำไม

 

เมื่อเธอมีคำตอบอยู่แล้ว ให้ฉันทำไง

 

เมื่อไม่ฟังจะถามทำไม ไม่เชื่อใจอย่าคบดีกว่า

 

ยิ่งคุยกันยิ่งเจ็บยิ่งล้า พอเถอะพอได้ไหม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***