หยุดเข็มนาฬิกา…แค่นาทีเดียว

นิว จิ๋ว27 ก.ย. 2012

เนื้อเพลง

หยุดเข็มนาฬิกา…แค่นาทีเดียว - New & Jiew (นิว จิ๋ว)

Written by:ปธัย วิจิตรเวชการ/สีฟ้า

 

รู้อยู่แล้ว รู้อยู่แล้ว

 

รู้อยู่แล้วว่าสักวันเธอต้องไป

 

ฉันเตรียมตัว

 

ฉันเตรียมใจ

 

ฉันเตรียมพร้อมที่จะยอมรับความจริง

 

ครั้นพอถึงเวลา

 

กลับไม่เป็นอย่างนั้น

 

ครั้นพอเธอจะไป

 

กลับยอมรับไม่ได้

 

การสูญเสียเธอ

 

รักดังดวงใจ

 

จะทำใจอย่างไร

 

อยากหยุดยั้งวันเวลาไว้เท่านี้

 

ไม่อยากเห็นเข็มนาฬิกานั้น

 

ยังเดินและหมุนไป

 

อยากกอดเธอไว้นานๆ

 

อยากฟังเสียงเธอหายใจ

 

ฉันขอแค่เพียงนาทีเดียว

 

ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ยอม

 

ฉันก็รู้ ฉันก็รู้

 

ฉันก็รู้คนจะไปก็ต้องไป

 

ฉันเตรียมตัว

 

ฉันเตรียมใจ

 

ฉันเตรียมพร้อม

ที่จะยอมรับความจริง

 

ครั้นพอถึงเวลา

 

กลับไม่เป็นอย่างนั้น

 

ครั้นพอเธอจะไป

 

กลับยอมรับไม่ได้

 

การสูญเสียเธอ

 

รักดังดวงใจ

 

มันทำใจไม่ไหว

 

อยากหยุดยั้งวันเวลาไว้เท่านี้

 

ไม่อยากเห็นเข็มนาฬิกานั้น

ยังเดินและหมุนไป

 

อยากกอดเธอไว้นานๆ

 

อยากฟังเสียงเธอหายใจ

 

ฉันขอแค่เพียงนาทีเดียว

 

ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็ยอม

 

อยากหยุดยั้งวันเวลาไว้เท่านี้

 

ไม่อยากเห็นเข็มนาฬิกานั้น

ยังเดินและหมุนไป

 

อยากกอดเธอไว้นานๆ

 

อยากฟังเสียงเธอหายใจ

 

ฉันขอได้ยินเธอหายใจก็แค่นาทีเดียว

 

ก็ยอม ก็ยอม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***