เนื้อเพลง

Mor Hai A Rai - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)/Siwapong Sripreechapattna/Bhudinant Deeswasmongkol/Yuthdanai Mungnimit

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง

 

รอนแรมจากครอบครัวมา

 

หวังปริญญามหาวิทยาลัย

 

อุดมการณ์อุดมความแกร่ง

โรคแล้งน้ำใจจะแก้ไข

 

ให้ความเป็นธรรม

 

ทุกชนทุกชั้นทั่วไป

 

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ

 

คุณธรรมยังนำความอยากในใจ

 

เพื่อนฝูงอย่างไร

 

กินได้รวยไปข้าไม่สนใจ

 

จิตใจของคนต่ำสูง

 

ไม่เทียมเท่ากัน

 

เขายังหวังซักวัน

ว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

 

อยู่ไปอยู่มาเขาถึงจึงรู้ว่า

โลกนี้คนดี มีน้อยเกินไป

 

แค่คนไม่ชั่ว

 

ไม่ต้องดีชั้นยังไม่รู้อยู่ไหน

 

เขาจึงมองย้อนไป

ถึงชีวิตในมหาลัย

 

แล้วตั้งคำถามมหาลัย

 

ให้อะไรเรา

 

ไม่ได้สอนให้เรียน

แข่งขันอย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอนคิดบ้า

ว่าเป็นคนเหนือคน

พอจบเห็นแก่ตน

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

 

เป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนให้เรียน

แข่งขันอย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอนคิดบ้า

ว่าเป็นคนเหนือคน

พอจบเห็นแก่ตน

 

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

มาเหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้ให้ปัญญา

 

เอาไว้คดโกงสังคม

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

 

เป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

มาเหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

จบเห็นแก่ตน

 

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้ให้ปัญญาไว้โกงสังคม

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

 

เป็นข้าประชาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***