ม.ให้อะไร

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์30 มิ.ย. 2015

เนื้อเพลง

 

Mor Hai A Rai - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

เขาหวังเขารอด้วยความแกร่ง

 

รอนแรมจากครอบครัวมา

 

หวังปริญญามหาวิทยาลัย

 

อุดมการณ์อุดมความแกร่ง

โรคแล้งน้ำใจจะแก้ไข

 

ให้ความเป็นธรรม

ทุกชนทุกชั้นทั่วไป

 

ไต่เต้ารับราชการยศต่ำ

คุณธรรมยังนำความอยากในใจ

เพื่อนฝูงอย่างไร

กินได้รวยไปไม่สนใจ

 

จิตใจของคนต่ำสูง

ไม่เทียมเท่ากัน

 

เขายังหวังซักวัน

ว่าเพื่อนเขาจะกลับใจ

 

อยู่ไปอยู่มาถึงจึงรู้ว่า

โลกนี้คนดีมันน้อยเกินไป

แค่คนไม่ชั่ว

ไม่ต้องดีไม่รู้อยู่ไหน

 

เขาจึงมองย้อน

ไปถึงชีวิตในมหาลัย

 

แล้วตั้งคำถาม

มหาลัยให้อะไรเรา

 

ไม่ได้สอนให้เรียนแข่งขัน

อย่างคลั่งบ้า

ไม่ได้สอนคิดบ้า

ว่าเป็นคนเหนือคน

จบเห็นแก่ตน

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

มหาลัยสอนไว้

ให้เราเป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนให้เรียน

แข่งขันอย่างคลั่งบ้า

 

ไม่ได้สอนคิดบ้า

ว่าเป็นคนเหนือคน

จบเห็นแก่ตน

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้สอนให้โกงให้กลอกกลิ้ง

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

เหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้ให้ปัญญาเอาไว้

คดโกงสังคม

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

 

เป็นข้าประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

ไม่ได้สอนให้จบออกมา

 

เหยียดหยามประชาชน

 

ไม่ได้สอนว่าเป็นเทวดา

 

จบเห็นแก่ตน

แต่งงานสืบพันธุ์แล้วตาย

 

ไม่ได้ให้ปัญญาไว้โกงสังคม

 

มหาลัยสอนไว้ให้เรา

 

เป็นข้าประชาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***