บ่น่าเฮ็ดกันดอก

ตรี ชัยณรงค์11 ธ.ค. 2018
เนื้อเพลง

เพลง: บ่น่าเฮ็ดกันดอก

ศิลปิน: ตรี ชัยณรงค์

 

น่าสิบอกว่าจบ

น่าสิบอกว่าเซาคบกันโลดน้อคนไค

 

ขั่นเจ้าเบิ๋ดใจแล้วกะบ่ได้ฮัก

 

บ่น่าสิปิดบัง

บ่น่าตั๋วอ้ายหย่างมาเพื่ออกหัก

 

ขั่นว่าเจ้าเสื่องเขาไว้ถ่าฮักแล้วเต็มหัวใจ

 

 

 

คนมีป่องไปกะซำบาย

สิจังใด๋กะบ่มีหยังยาก

 

แต่คนหัวใจพังมันอุกอั่ง

มันอุกอั่งจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋

 

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

 

บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า

แม่นน้องฮักเขา

อ้ายบ่ได้ว่ากะให้เจ้าไป

 

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

 

เฮ็ดแบบนี้บ่ต่างกับฆ่าอ้าย

 

ทำท่าว่าฮักแต่บ่ได้มีใจ

เจ้ากะส่างเฮ็ดได้มีคนสิตายบ่ฮู้ติ

 

แม่นเจ้าบอกว่าจบ

แม่นเจ้าบอกว่าเซาคบ

อ้ายกะบ่ได้ว่าหยัง

 

บ่ได้คิดสิเหนี่ยวสิรั้งเจ้าดอกคนดี

 

บอกกันกะได้ว่าเจ้ามีคนใหม่แล้วในมื้อนี้

 

อ้ายสิค่อยหาเอาดอกวิธีรักษาแผลใจ

 

 

 

คนมีป่องไปกะซำบาย

สิจังใด๋กะบ่มีหยังยาก

 

แต่คนหัวใจพังมันอุกอั่ง

มันอุกอั่งจั๊กสิเฮ็ดจังใด๋

 

 

 

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

 

บ่น่าหลอกว่าฮักกันคือเก่า

แม่นน้องฮักเขา

อ้ายบ่ได้ว่ากะให้เจ้าไป

 

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

 

เฮ็ดแบบนี้บ่ต่างกับฆ่าอ้าย

 

ทำท่าว่าฮักแต่บ่ได้มีใจ

เจ้ากะส่างเฮ็ดได้มีคนสิตายบ่ฮู้ติ

 

จั๊กสิเว้าจังใด๋ดี

บ่น่าเฮ็ดกันดอก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม