ส่งพ่อกลับสวรรค์

เปรม ศุภวิทย์4 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

เพลง: ส่งพ่อกลับสวรรค์

ศิลปิน: เปรม ศุภวิทย์

 

13 ตุลา น้ำตาคนร่วงริน

องค์สมเด็จพระปรมินทร

เสด็จคืนถิ่นสวรรคาลัย

พระเจ้าอยู่หัว

พระเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย

ขอน้อมเกล้าภักดีด้วยใจ

น้อมส่งพ่อไทยสู่แดนสวรรค์

 

สิ่งพ่อสร้างสรรค์ลูกจะจดจำบ่มีวันจาง

ตามรอยพระบาทไปทุกก้าวย่าง

เพราะทุกสิ่งอย่างพ่อทำด้วย

เพียงแค่อยากเห็น

อยู่ดีกินดีเถิดชนชาวไทย

พลิกฟื้นผืนป่ารักน้ำเทอดไทย

เศรษฐกิจก้าวไกลคนไทยอยู่ดี

 

น้ำตาลูกนี้ไหลรินแบบไม่รู้ตัว

ได้ข่าวพระเจ้าอยู่ที่ลูกนั้นเคารพยิ่ง

เสด็จคืนฐานวิมานร่วมชั้นองค์อินทร์

ข่าวประกาศดังทั่วแผ่นดิน

พ่อกลับคืนถิ่นสวรรคาลัย

 

แผ่นดินเมืองไทยคงเศร้าใจไปทั่วทุกถิ่น

น้ำตาเอ่อนองรดทิน

ก้มกราบลงดินส่งพ่อกลับสวรรค์

ข้าบาทร่วมใจผสกนิกรไทยทั่วทุกถิ่นนั้น

เกิดชาติหน้าแม้กายดับพลัน

ขอน้อมเกล้านั้นรับใช้พระองค์

 

น้ำตาลูกนี้ไหลรินแบบไม่รู้ตัว

ได้ข่าวพระเจ้าอยู่ที่ลูกนั้นเคารพยิ่ง

เสด็จคืนฐานวิมานร่วมชั้นองค์อินทร์

ข่าวประกาศดังทั่วแผ่นดิน

พ่อกลับคืนถิ่นสวรรคาลัย

 

แผ่นดินเมืองไทยคงเศร้าใจไปทั่วทุกถิ่น

น้ำตาเอ่อนองรดทิน

ก้มกราบลงดินส่งพ่อกลับสวรรค์

ข้าบาทร่วมใจผสกนิกรไทยทั่วทุกถิ่นนั้น

เกิดชาติหน้าแม้กายดับพลัน

ขอน้อมเกล้านั้นรับใช้พระองค์

 

เกิดชาติหน้าแม้กายดับพลัน

ขอน้อมเกล้านั้นรับใช้พระองค์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***