น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ

เพชร สหรัตน์9 ก.พ. 2017
เนื้อเพลง

เพลง: น้ำตาไม่หยุดไหลชาวไทยคิดถึงพ่อ

ศิลปิน: เพชร สหรัตน์

 

หยดน้ำตาคนไทยไม่ยอมหยุดไหล

วันที่หัวใจชาวไทยแหลกสลาย

เจ็บสิบปีที่ร่มเย็นพ่อเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่

ปกคลุมทั่วผืนดินไทยวันนี้พ่อจากไป

น้ำตาชาวไทยยังไหลริน

 

เสียงคนไทยร่ำร้องพ่อมองและได้ยิน

พ่อยังส่งถวิลถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทย

เราชาวไทยทุกคน

สำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่

พ่อหลวงของปวงชาวไทย

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

พ่อหลวงของไทยสถิตอยู่ในใจเรา

 

หยดน้ำตาไม่ยอมหยุดไหล

เราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อ

แผ่นดินสยามสานทอรวมเป็นหนึ่งใจ

พระภูมิพลราชาคือพ่อผู้ให้อันยิ่งใหญ่

วันนี้น้ำตาชาวไทยไม่ยอมหยุดไหล

พวกเราชาวไทยอาลัยพ่อของแผ่นดิน

 

เสียงคนไทยร่ำร้องพ่อมองและได้ยิน

พ่อยังส่งถวิลถึงทุกถิ่นทั่วฟ้าไทย

เราชาวไทยทุกคน

สำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่

พ่อหลวงของปวงชาวไทย

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

พ่อหลวงของไทยสถิตอยู่ในใจเรา

 

หยดน้ำตาไม่ยอมหยุดไหล

เราชาวไทยล้วนคิดถึงพ่อ

แผ่นดินสยามสานทอรวมเป็นหนึ่งใจ

พระภูมิพลราชาคือพ่อผู้ให้อันยิ่งใหญ่

วันนี้น้ำตาชาวไทยไม่ยอมหยุดไหล

พวกเราชาวไทยอาลัยพ่อของแผ่นดิน

 

น้ำตาไม่ยอมหยุดไหล

พวกเราชาวไทยอาลัยพ่อของแผ่นดิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม