นางฟ้า

Silly Fools10 ต.ค. 2013

เนื้อเพลง

เพลง: นางฟ้า

ศิลปิน: Silly Fools

สบตา เธอสบตาฉัน

หัวใจฉันสั่นสะท้าน ไม่เคยเห็นใครเหมือนเธอ

งดงาม เธองามดังฝัน

เธอพริ้วและไหวดังดอกไม้งาม

ที่หอมรันจวนหัวใจ

ฉันจึงต้องแอบ... ทำใจ

ทั้งที่อยากจะกอด... เธอเอาไว้

พบรักเข้ากับนางฟ้า... ฉันได้ผ่านพบมา...

รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามาได้

พบรักเข้ากับนางฟ้า... ฉันได้ผ่านพบมา...

รักเก่ากับนางฟ้า ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามา...

เป็นของฉันa

ใกล้ชิด... อีกไม่ไหว

หัวใจฉันเจียนละลาย ความงามที่มีมากมาย

ฉันจึงต้องแอบ... ทำใจ

ทั้งที่อยากจะกอด... เธอเอาไว้

พบรักเข้ากับนางฟ้า... ฉันได้ผ่านพบมา...

รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามาได้

พบรักเข้ากับนางฟ้า... ฉันได้ผ่านพบมา...

รักเก่ากับนางฟ้า ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามา...

เป็นของฉัน

พบรักเข้ากับนางฟ้า... ฉันได้ผ่านพบมา...

รักเข้ากับนางฟ้า ที่ไกลเกินจะไขว่คว้ามาได้

พบรักเข้ากับนางฟ้า...(เป็นของฉัน)

ฉันได้ผ่านพบมา... (เป็นของฉัน)

(เป็นของฉัน) (เป็นของฉัน) (เป็นของฉัน)

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***