กุหลาบปากซัน

อรวี สัจจานนท์24 มิ.ย. 2003

เนื้อเพลง

กุหลาบปากซัน - อรวี สัจจานนท์

Written by:ส.สุลิวัติ

 

แดนดินถิ่นไกลเหลือตา

 

อยู่สุดนภา

น้ำคำชมว่าแสนงาม

 

หวั่นไหวใจ

สาวแว่วคำหวาน

 

วาดทิพย์วิมาน

คล้อยจิตตาม

 

ฝันเอยงดงาม

 

งามเหนือใคร

 

จริงใจบ่น้อคำชม

 

ย่านหลอกเพียงสม

ภิรมย์ใจแล้วหนีไกล

 

หม่วนหลาย

คำหวานว่าฮักเดียว

 

บ่ขอข้องเกี่ยว

หญิงอื่นใด

 

ปากตรงกับ

ใจให้ฮักไปครอง

 

โอ้กุหลาบสวรรค์

 

แห่งเมืองปากซัน

 

ที่อ้ายฝากใจ

 

หมายปอง

 

ชมแล้วอย่า

เมินบ่มอง

 

กุหลาบเคยสวยดั่งทอง

 

สิ้นความสาว

ส่องย่านเป็นธุลี

 

ยามแลงค่ำลงน้ำซัน

 

โอ้บริพัน

น้ำซันไหลผ่านใสดี

 

แต่หัวใจสาว

หวั่นฮักสาย

 

ก่อนอ้าย

ลาไกลย้ำอีกที

 

ว่าฮักอีหลีต่อ

 

สีแสงจันทร์

 

โอ้ กุหลาบสวรรค์

 

แห่งเมืองปากซัน

 

ที่อ้ายฝากใจ

 

หมายปอง

 

ชมแล้วอย่า

 

เมินบ่มอง

 

กุหลาบเคย

สวยดั่งทอง

 

สิ้นความสาว

ส่องย่านเป็นธุลี

 

ยามแลงค่ำลงน้ำซัน

 

โอ้บริพัน

 

น้ำซันไหลผ่านใสดี

 

แต่หัวใจสาว

หวั่นฮักสาย

 

ก่อนอ้ายลา

ไกลย้ำอีกที

 

ว่าฮักอีหลีต่อ

 

สีแสงจันทร์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***