ปองใจรัก

ก๊อท จักรพันธ์20 มิ.ย. 2013

เนื้อเพลง

ปองใจรัก - ก๊อท จักรพันธ์

Written by:เอื้อ สุนทรสนาน/แก้ว อัจฉริยะกุล

 

โอ้ความรักเอยสุดชื่นสุดเชย

 

สุดจะเฉลยรำพัน

 

รักเจ้าเฝ้าแต่ฝัน

 

ผูกพันรักพี่กระสันคอยหา

 

พี่คอยน้องคอย

 

ต่างคนต่างคอย

 

แต่บุญเราน้อยหนักหนา

 

คอยเจ้าเจ้าไม่มา

 

เจ้าหนีหน้าแก้วตาหนีพี่ไป

 

รักพี่สุดที่อาวรณ์

 

รักจรจำไกล

 

อย่าเลยอย่าไป

 

พี่หวงดวงใจ

 

ขอให้พี่ได้เคียงครอง

 

พี่ปองน้องปองห้องหอ

 

น้องจะไปรอคู่คลอหอห้อง

 

พี่ปองน้องปอง

 

ต่างคนต่างปอง

 

แล้วพี่จะครองคู่เอย

 

รักพี่สุดที่อาวรณ์

 

รักจรจำไกล

 

อย่าเลยอย่าไป

 

พี่หวงดวงใจ

 

ขอให้พี่ได้เคียงครอง

 

พี่ปองน้องปองห้องหอ

 

น้องจะไปรอคู่คลอหอห้อง

 

พี่ปองน้องปอง

 

ต่างคนต่างปอง

 

แล้วพี่จะครองคู่เอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***