หรือเข้าสู่ระบบ

แม่เกี่ยว

Palmy24 ม.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: แม่เกี่ยว

ศิลปิน: Palmy

 

อารมณ์ที่ร้อนเหมือนไฟป่า

ในใจมันพร้อมจะฟันฝ่า

มีคำหนึ่งคำที่คอยเตือนฉันเอาไว้

ฉันต้องทนให้ไหว

 

ชีวิตที่แล้งและแห้งเหี่ยว

อย่ามัวยอมแพ้จงเด็ดเดี่ยว

เดินตัวคนเดียวไม่ทำให้ใจหวั่นไหว

หวั่นและไหว

 

ไม่เอาใจผูกไว้รอโชคชะตา

ไม่คิดรอหากแพ้จะเดินต่อไป

 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

น้ำตาจะรินหลั่งไหลอย่างไร

แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว

 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

แม้ใครไม่เกี่ยวแต่ฉันจะเกี่ยว

ปล่อยใจให้เดินย่ำเท้าออกไป

จุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง

 

ฤดูกาลวันที่หมุนเปลี่ยน

แต่ใจดวงนี้ไม่เคยเปลี่ยน

ดวงใจที่เธอเคยทำให้ฉันผิดหวัง

ทิ้งเอาไว้ข้างหลัง

ถ้อยคำสุดท้ายที่เขาฝาก

เป็นเพียงความหวังของลมปาก

มันไม่มีทางจะทำให้ฉันหวั่นไหว

ไม่หวั่นไหว

 

การรอคอยวันเวลาคำสัญญาไม่มีจริง

 

มีเพียงแค่ฉันที่ทรมานจบไปแล้ว

 

มือกำเคียวตัวคนเดียว

ใจดวงเดียวที่แน่นอน

แม้จะไม่มีใครมาเข้าใจ

 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

น้ำตาจะรินหลั่งไหลอย่างไร

แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

แม้ใครไม่เกี่ยวแต่ฉันจะเกี่ยว

ปล่อยใจให้เดินย่ำเท้าออกไป

จุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง

 

ออกเดินไปย่ำเท้า

ไม่หันหลังกลับไม่หันหลังกลับ

ทางที่เดินจะต้องดี

ปล่อยคนลวงลอยไป

ให้เป็นอดีตให้เป็นอดีต

ทำต่อไปเท่าที่มี

เจ็บต้องจำคำคน

ที่เคยลวงหลอกที่เคยลวงหลอก

พอเถอะพอสักที

ก้าวออกไปคราวนี้

ให้เพลงช่วยกล่อมให้เพลงช่วยกล่อม

ก้องอยู่ในหัวใจก้องอยู่ในหัวใจ

ก้องอยู่ในหัวใจ

 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

 

น้ำตาจะรินหลั่งไหลอย่างไร

แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

แม้ใครไม่เกี่ยวแต่ฉันจะเกี่ยว

ปล่อยใจให้เดินย่ำเท้าออกไป

จุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง

 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

น้ำตาจะรินหลั่งไหลอย่างไร

แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

แม้ใครไม่เกี่ยวแต่ฉันจะเกี่ยว

ปล่อยใจให้เดินย่ำเท้าออกไป

จุดไฟขึ้นมาอีกครั้ง

 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***